Kiers, Roelof

Geboortenaam Kiers, Roelof
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
500e penning Zwartsluis 1675 1675 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Annotatien van de vijf hondersten pennink
toto Swarte Suijs gedaen door de ondergescreven
Borgemeesteren aldaer.

(o.a.)
Roelof Kiers - 750

1
Vuursteden Zwartsluis 1675 1675 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Annotatien van de Schoorsten(en)
van de Swarte Sluijs gedaen
door de Borgemeesteren aldaer
in den jaer 1675

(o.a.)
Roelof Kiers - 2

2
Hoofdgeld 1675 1675-08-20 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Sedul voor het hooftgelt ande Swarte
Sluijs voor den jaere 1675:
(o.a.)
Roelof Kiers en vrou : 2

3
Vuursteden Zwartsluis 1682 1682-10-18 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Den 18 en 19 October 1682
tot de Swartesluis gevonden
dese ondergescreven Schoor-
sten Ovens
(o.a.)
Roeloff Kiers f 1. - . -

2
Overlijden voor 1694-07-20    
 
Zoutgeld 1694 1694-07-20 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Roelof Kiers weduwe: 0 - 10 - 0

4
Zoutgeld 1702 1702-10-10 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

d 'weduw Roelof Kiers: 0 - 10 - 0

4

Families

Getrouwd Vrouw van Munster, Elijsebet
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1669-04-06 Zwolle, Overijssel, Nederland  

"Roelof Kiers j.m. aen de Swarte Sluijs
ende
Lijsbeth van Munster weduwe
buijten de Vispoort
Sij moet erfuijting doen.
Proclamatien gaen op Swarte Sluijs.
Erfuijting gesien en attestatie van
Swart Sluijs en getrout den 6 April 1669"

Toelichting:
Erfuijting - regeling voor de verdeling
van de nalatenschap.

5
  Bijz.

Overzicht van de kinderen, gedoopt te Zwartsluis:

1. Kier, 20 november 1670,
soone van Roelof Kiers en Liesebet van Munster

2. Gerrit ?

3. Kier, 28 juni 1674,
soonevan Roelof Kiers ende Lijsbeth van Munster E.luiden in de Schans.

4. Kier, 7 november 1675
soone van Roelef Kiers ende Lijsabeth van Munster E.luijden op de hoochte.

5. Lambert, 11 februari 1677
soon van Roeof Kiers ende Lysabeth van Munster op de hoochte.

6. Pouwel, 1 september 1678
soon ven Roeloff Kiers ende Elijsebet van Munster op de hooghte.

7. Femmegien, 1 februari 1680
dochter van Roeloff Kiers en Elisabet van Munster in d'Waa.

  Kind.
 1. Kiers, Gerrit Roelofs
 2. Kiers, Femmegien Roelofs

Naaste verwanten

  1. Kiers, Roelof
   1. van Munster, Elijsebet
    1. Kiers, Gerrit Roelofs
    2. Kiers, Femmegien Roelofs

Bronverwijzing

 1. 500e penning Zwartsluis 1675
 2. Vuursteden Zwartsluis 1675 en 1682
 3. Hoofdgeld 1675 Zwartsluis
 4. Zoutgeld 1694 en 1702
 5. Trouwboek Zwolle