van Os, Maria Catharina

Geboortenaam van Os, Maria Catharina
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 36 jaren, 10 maanden, 2 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1784-11-30    
1
Doop 1784-12-12 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, dopen, geboortejaar 1784, doopjaar 1784
Dopeling: Maria Catharina
Geboren op 30 november 1784
Gedoopt op 12 december 1784 in Leeuwarden
Dochter van Jacobus van Oss en Aafke Bloem

1
Huwelijk 1809-10-09 Rottevalle, Friesland, Nederland Getrouwd met Anne Hendriks Bergsma

Smallingerland, huwelijken 1809
Vermelding: Attestatie afgegeven op 15 oktober 1809 in Drachten
Man       : Anne Hendriks
Vrouw     : Maria Katherina
Opmerking : met attestatie naar Rottevalle

Smallingerland, huwelijken 1809
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 oktober 1809 in Rottevalle
Man       : Anne Hendriks afkomstig van Drachten
Vrouw     : Maria Katherina van Os afkomstig van Rottevalle
Opmerking : met attestatie van Drachten

Anne Hendriks nam op 4 december 1811 de naam Bergsma
aan:

Drachten, deel 1 folio 53 verso
Bergsma, Anne Hendriks, Zuiderdrachten 189
Kinderen:
Jacobus 1
NB Vader Hendrik Jans nog in leven te Bakkeveen,
de vader heeft in Opsterland voor familienaam
aangenomen Bergsma
(zie Ureterp fol. 87v)

"Anne Hendriks wonende in Zuiderdrachten No. 189
heeft deselve verklaard, dat zijnen Vader Hendrik Jans
wonende te Bakkeveen, nog in leven is, dat hij heeft
een zoon te weeten Jacobus oud een jaar, bij hem inwonende
en heeft deze met ons verteekend den 4 december 1811".

Kinderen van Anne en Maria Catharina:

1. Jacobus, geboren 29 augustus 1810 te Zuider Drachten,
gedoopt 23 september 1810 te Drachten.
2. Hendricus, geboren 30 juni 1812 te Zuider Drachten
3. Aafke, geboren 5 maart 1815
4. Johannes Franciscus, geboren 1 april 1819
5. Antje, geboren 19 december 1820

Ten tijde van de geboorte van Hendricus in 1812
was Anne Hendriks Bergsma koopman te Zuider Drachten.

Anne Hendriks Bergsma (weduwnaar) trouwde
op 29 december 1821 met Klara Douwes van der Zee:

Huwelijksakte Smallingerland, 1821
Man   : Anne Hendriks Bergsma, oud 33 jaar, geboren te Gorredijk, gemeente
        Opsterland
Ouders: Hendrik Jans Bergsma en Antje Sietzes
Vrouw : Klara Douwes van der Zee, oud 19 jaar, geboren te Drachten
Ouders: Douwe Baukes Castelein en Elkjen Douwes Dorenbos
Datum : 29 december 1821, akte nr. 32

Opm.  : Familienamen bruid en haar vader zo vermeld in de akte

2 3 4 5 6
Overlijden 1821-10-02 Drachten, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Smallingerland, 1821
Aangiftedatum 2 oktober 1821, blad nr. 14
Marijke Jacobus van Os, overleden 2 oktober 1821, 36 jaar, vrouw
Dochter van Jacobus van Os en Aafke Blom
Gehuwd

"Marijke Jacobus van Os, oud zesendertig jaren,
zonder beroep, wonende te Dragten, gehuwd
Anne Hendriks Bergsma, koopman aldaar,
en dochter van Jacobus van Os en Aafke Blom,
echtelieden, Opsichters te Rottevalle".

7

Ouders

Vader van Os, Jacobus
Moeder Bloem, Aafke Siemons
    Zus     van Os, Catharina Elisabeth
    Broer     van Os, Joannes Franciscus
         van Os, Maria Catharina
    Broer     van Os, Petrus Gerardus
    Zus     van Os, Reinouw Jacobus
    Broer     van Os, Jacobus Jacobus
    Broer     van Os, Gerardus

Naaste verwanten

 1. van Os, Jacobus
  1. Bloem, Aafke Siemons
   1. van Os, Catharina Elisabeth
   2. van Os, Joannes Franciscus
   3. van Os, Maria Catharina
   4. van Os, Petrus Gerardus
   5. van Os, Reinouw Jacobus
   6. van Os, Jacobus Jacobus
   7. van Os, Gerardus

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Drachten
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
 4. Familienamen 1811
 5. Doopboek Hervormde gemeente Drachten
 6. Geboorteakte Smallingerland
 7. Overlijdensakte Smallingerland