van Vlissingen, Abraham Jacobs 1 2 3

Geboortenaam van Vlissingen, Abraham Jacobs
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1646-12-16    
 
Doop 1646-12-16 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Abraham soon van Jacob Gerritsen en
Wesseltgen Cornelis, woonende in de Massegast
Jacobij Kerck

1
1e Huwelijk 1669-04-12 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Theuntje van Deijl

"Den 28 mart 1669
Abraham van Vlissingen j.m. van Uijtrecht
Theuntje van Deijl j.d. van Uijtrecht, beijde
wonende alhier
getuigen: Wesseltje Jacobs, moeder des bruijdegoms
Trijntje Hermans, moeder des bruijdts
12 April 1669 in de Dom getroud"

Teuntgen van Deijl werd gedoopt op 1 november 1640
in de Geertekerk te Utrecht, dochter van Hermen
Aelbertsz en Anneke Fredericx wonende achter
t'Wijstraet.

Voor 3 augustus 1656 is haar moeder Anneke Frederickx
van Swol overleden. Op deze datum ging haar vader in
ondertrouw met Trijntje Jephta:

"Herman Aelbertsz van Deijl weduwnaer van Anneke
Frederickx van Swol met
Trijntje Jephta weduwe van Jan Broers beijde wonende
ontrent de Geertebrugge
den 17 Augusti 1656 in de Geertekerck getrouwt"

Haar vader Hermen Albertsz van Deijll werd op
24 mei 1670 te Utrecht begraven, wonende bij
de Geertesteegh, naelatende sijn vrouw en
mundige kinderen, gesonken Geertekerkck
gratis.

Kinderen van Abraham van Vlissingen en Teuntje
van Deijl, gedoopt te Utrecht:

1. Jacob, 24 september 1671, zoon van Abraham
van Vlissingen en Theuntjen van Deijl
Buerkerck

2. Hermannus, 7 oktober 1673, zoon van
Abraham van Vlissingen en Teuntje van Deijl
in de Heeckelsteegh, Buerkerck

3. Johannes, 5 november 1675, zoon van
Abraham van Vlissingen en Teuntje van Deijl
Buerkerck

Op 29 november 1675 werd Teuntje van Deijl
met haar kind begraven te Utrecht:
"De huijsvrouw van Abraham van Vlissingen
met haar kint gratis Claeskerck"

Na het overlijden van Teuntje van Deijl vertrok
Abraham van Vlissingen naar Amsterdam, waar de
familie van zijn vrouw woonde. Hij ging er trouwen
met Jannetje Siewers, de zuster van Grietje Siewers,
die met Jan Harmens van Deijl zijn zwager was
getrouwd.

4 1 5
Ondertrouw 1676-03-12 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Abram van Vlissingen, weduwnaer
Jannichje Sieuwerts j.d. beide
wonende tot Amsterdam
ondertroud aldaer 20 Mart 1676 Velten (?)
briefje gegeven den 26 martij 1676
om tot Amsterdam te trouwen

4
2e Huwelijk na 1676-03-26 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Jannetje Sieuwerts

"Abram van Vlissingen van Uijtregt lettersetter
weduwnaer Teuntje van Dijll in de Sarvetsteegh
en
Jannetje Sieuwerts van Amsterdam oud 24 Jaar
woont als voren geassisteert met Gerbrigh Carstense
haar moeder
de geboden sijn tot Uijtrecht onverhindert gegaan
hij weeskamer voldaan den 24 maert 1676"

Janneke Siewers was op 16 mei 1651 te Amsterdam
gedoopt in de Lutherse Kerk, dochter van Siewert Coerte.

Haar ouders Siewert Coerten en Gerberich Carstens
waren op 29 mei 1649 te Amsterdam in ondertrouw
gegaan.

3 2 3
Doopgetuige 1702-03-24 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

kind: Abram
doopdatum: 24-03-1702
kerk: Westerkerk
godsdienst: Hervormd
vader: [van] Vlissinge, Jacob
moeder: Verheul, Maria
getuige: [van] Vlissinge, Abram
getuige: Verheul, Debora

2
Doopgetuige 1712-07-17 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

kind: Bieateris
doopdatum: 17-07-1712
kerk: Westerkerk
godsdienst: Hervormd
vader: Almees, Jan
moeder: [van] Vlissinge, Maria
getuige: [van] Vlissinge, Abraham
getuige: Sieuwers, Jannetje

2
Doopgetuige 1714-08-10 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

kind: Saara
doopdatum: 10-08-1714
kerk: Westerkerk
godsdienst: Hervormd
vader: [van] Vlissingen, Siewert
moeder: Dronrijp, Saara
getuige: [van] Vlissingen, Abram
getuige: [van] Vlissingen, Maria

2

Ouders

Vader van Vlissingen, Jacob Gerritsz
Moeder van der Lith, Besselgen Cornelis
    Broer     van Vlissingen, Gerrit Jacobsz
    Zus     van Vlissingen, Marichje Jacobs
    Broer     van Vlissingen, Jan Jacobs
    Zus     van Vlissingen, Jannichie Jacobs
    Broer     van Vlissingen, Jan Jacobs
         van Vlissingen, Abraham Jacobs
    Broer     van Vlissingen, Cornelis Jacobsen
    Broer     van Vlissingen, Bernardus Jacobsen

Bijzonderheden

Kinderen van Abraham van Vlissingen en Jannetje Siewerts:

Kind, gedoopt te Amsterdam:

1. Zieuwert, 19 januari 1677, zoon van Abram
Jacobsz en Jannetje Zieuwerts, Nieuwe Kerk
getuige: Aaltje van Deijl

Toelichting:
Aaltje van Deijl was de zuster van wijlen Teuntje
van Deijl, de eerste vrouw van Abraham van
Vlissingen.

Kinderen, gedoopt te Utrecht:

2. Jannichjen, 17 november 1678, dochter van
Abraham van Vlissingen en Jannichjen Siewerts
in de lage Massegast, Domkerk

3. Isaac, 26 mei 1680, zoon van Abraham van
Vlissingen en Anna Sweeren, op de Steenwegh
Domkerk

4. Gerardus, 9 december 1681, zoon van Abraham
van Vlissingen en Jannichjen Siwers in de
Lange Janstraet
Domkerk

Kinderen, gedoopt te Amsterdam:

5. Marike, 27 januari 1683, dochter van
Abraham van Vlissingen en Jannetje
Siewers, Nieuwe Kerk

6. Johann(e)s, 1 april 1685, zoon van
Abram van Vlissingh en Jannetje Siewerts
Nieuwe Kerk
getuigen: Jan Harmensz van Deijl en
Grietie Siewers

Toelichting:
Jan Harmensz van Deijl was de broer van wijlen Teuntje van Deijl en
gedoopt op 2 december 1645 te Utrecht. Hij ging op 24 januari 1671
te Amsterdam in ondertrouw met Grietje Zieuwerts, de zuster
van Jannetje Siewerts.

7. Gerbregh, 26 november 1687, dochter
van Abraham van Vlissinge en Jannetje
Siewers, Noorderkerk
getuige: Gerbrigh Karstens

8. Sara, 20 juni 1691, dochter van Abraham
van Vlissinge en Jannetje Siewers,
Noorderkerk
getuigen: Jacobus van Kesteren en
Unica Nieulant (echtpaar)

Naaste verwanten

 1. van Vlissingen, Jacob Gerritsz
  1. van der Lith, Besselgen Cornelis
   1. van Vlissingen, Gerrit Jacobsz
   2. van Vlissingen, Marichje Jacobs
   3. van Vlissingen, Jan Jacobs
   4. van Vlissingen, Jannichie Jacobs
   5. van Vlissingen, Jan Jacobs
   6. van Vlissingen, Abraham Jacobs
   7. van Vlissingen, Cornelis Jacobsen
   8. van Vlissingen, Bernardus Jacobsen

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 2. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 3. Ondertrouwregisters Amsterdam
 4. Trouwboek Utrecht
 5. Begraven/overlijden Utrecht voor 1811