Nicolai, Atzo 1 2

Geboortenaam Nicolai, Atzo
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk 1662-05-04 Jellum, Friesland, Nederland Getrouwd met Gerlske Tijsses

Baarderadeel, huwelijken 1662
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 mei 1662 in Jellum
Bruidegom: Atsonis Nicolay afkomstig van Franeker
Bruid: Gerlske Tysses afkomstig van Leeuwarden

"Den 4 Meij zijn met Attestatie verscheenen
Atsonis Nicolaij van Francker ende
Gerlske Tijsses van Lieuwerden
ende zijn in haer houwelicke Staet
tot Jellum befestight"

Gerlske was in 1638 gedoopt te Leeuwarden:

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1638
Gedoopt op 3 juni 1638 in Leeuwarden
Dopeling: Gerlts, dochter
Vader: Thyssen

3
Stemkohieren 1698 Drogeham, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Drogeham (Achtkarspelen)
Stem nr. 15, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Pastorie van Drogeham, eigenaar
Ds. Atzo Nicolai, gebruiker

4
Overlijden 1701-08-07 Drogeham, Friesland, Nederland  

Begraven in de kerk van Drogeham

Tekst grafsteen:

"Ao 1701 DEN 7e AUGUSTUS
STERF DE EERSAME Ds ATZO NICOLAI IN
LEVE GETROUWE DIENAAR DES
EVANGELIE J.C. OVER ZIJN GEMEENTE
IN DROGEHAM EN HARKEMA-OPENDE
OUD IN ZIJN 62ste JAAR EN LEIT ALHIER
BEGRAVEN FRIESE SYNODE AFGEVAARDIGDE
DE "HOOGGELEERDE ATZO NICOLAI VAN
DROGEHAM".

Bron:
krantenartikel:
Ds. Atze Niclolai van Drogeham
(Nieuwsblad van het Noorden
van 14 februari 1980).

1 2 5a

Ouders

Vader Atses, Claas
Moeder , Maaike Tietes
         Nicolai, Atzo

Families

Getrouwd Vrouw Goijtses, Tettje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ledematen 1684 Drogeham, Friesland, Nederland  

Aantekeninge van de Naamen der Ledematen
Jesu Christi ijnder Dorpe Drogenham volgens de
visitatie gedaan op den 14 Maj 1684.
(o.a.):
Atzo Nicolai en Tettje Goijtses
echtelieden

6
  Kind.
 1. Nicolai, Pieter Atzonis

Media

Bijzonderheden

Atzo Nicolai was predikant te Drogeham van 1670 tot aan zijn overlijden op 7 augustus 1701 te
Drogeham. Hij was eerst predikant te Nes.Zijn eerste aantekening in het kerkeboek van
Drogeham is op 28 mei 1670.

Nederlandse Familienamenbank - Nicolai
Meertens Instituut: http://www.meertens.knaw.nl/
(o.a.):

Atzo Nicolai (= Atze Claeses) (Franeker ca. 1640-Drogeham 1701), dominee;
zoon van Claas Atzes (ca. 1605-1653), schoenmaker te Franeker; vader van
o.a. Willem Atzes Nicolai, geb. Leeuwarden 1664. "De namme Nicolai komt
yn de Wâlden in soad foar. It docht bliken, dat dêr twa grutte famyljes
Nicolai tahâlde. De iene stamt ôf fan de faandrich Allardus Nicolai (...)
De oare famylje is it skaai fan Atzo Nicolai, dûmny te Droegeham."
[Reid van der Ley, 'De neiteam fan ds. Atzo Nicolai (1640-1701) yn
fiif generaasjes', in: Genealogysk Jierboek (2000), p 49-80; Hein Walsweer,
'It komôf fan dûmny Atso Nicolai', ibid. p 81-106].

Naaste verwanten

 1. Atses, Claas
  1. , Maaike Tietes
   1. Nicolai, Atzo
    1. Goijtses, Tettje
     1. Nicolai, Pieter Atzonis

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Dominees.nl
 2. Naamlijst der Predikanten van Drogeham
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Beers en Jellum
 4. Stemkohieren Friesland
 5. Uitgever: Nieuwenhuis, Groningen: Nieuwsblad van het Noorden
   • Datum: 1980-02-14
 6. Lidmaten 1684