Fokkinga, Roel Fokkes

Geboortenaam Fokkinga, Roel Fokkes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 86 jaren, 11 maanden, 19 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1750-03-22 Drogeham, Friesland, Nederland  
1 2
Volwassendoop 1774-06-02    

Achtkarspelen, dopen, doopjaar 1774
Dopeling: Roel Fockes
Gedoopt op belijdenis op 2 juni 1774 in Drogeham/Harkema Opeinde
Zoon van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

Opm.: De dopeling is ruim 24 jaar, huisman in Harkema en gehuwd met Tettje
Jelkes

1
Familienamen 1811 1811-12-28 Augustinusga, Friesland, Nederland  

Augustinusga, deel 1 folio 37
Fokkenga, Roel Fokkes, Harkema-Opeinde
Kinderen:
Jelke 37, Augustinusga, Fokke 33, Meine 31, Grietje 31,
Jochum 28, Surhuisterveen, Pieter 26, Zibeltie 23, Sietse 20, Sietske 18,
Maryke 14
Kindskinderen:
(v. Jelke) Roel 8, Tettie 6, Antie 2, (v. Jochum) Aukjen 3, Roel 1

"Roel Fokkes woonende te Harkema Opeinde heeft dezelve
verklaart, dat hij aanneemt den naam "Fokkenga" voor
Familie-naam en dat hij heeft navolgende kinderen:
Jelke oud 37 jaar, Fokke oud 33 jaar,
Meine oud 31 jaar, Grietjen oud 31 jaar,
Jochum oud 28 jaar, Pieter 26 jaar,
Zibeltie oud 23 jaar, Sietse oud 20 jaar,
Sietske oud 18 jaar, Mayke oud 14 jaar,
en kleinkinderen als
Roel oud 8 jaar, Tettie oud 6 jaar, Antie oud 2 jaar,
zijnde kinderen aan Jelke en wonende met hun vader
te Augustijnusga en
Aukjen oud 3 jaar, Roel 1 jaar zijnde van Jochum
wonende met de vader op Surhuisterveen ende over
te Harkema Opeinde
en heeft deze met ons vertekend den 28 December 1811".

3
Overlijden 1837-03-11 Drogeham, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1837
Aangiftedatum 14 maart 1837, blad nr. 7
Roel Fokkes Fokkinga, overleden 11 maart 1837, 87 jaar, man
Weduwnaar

"Roel Fokkes Fokkinga, oud zeven en tachtig Jaren,
zonder beroep, geboren en wonende te Drogeham,
weduwnaar van Tetje Jelkes Nicolai overleden, zoon
van Fokke Ages en Sytske / de verdere naam onbekend /
beide overleden".

Memories van Successie

Kantoor Kollum, overl. jaar 1837

Overledene  : Roel Fokkes Fokkinga
Overleden op: 11 maart 1837
Wonende te  : Drogeham
Tekst:
vader van Jelke, arbeider Augustinusga, Meine, idem aldaar, Sietze, idem
aldaar, Fokke, landbouwer, Grietje (vrouw van Jan Binderts Kloosterman, idem),
Sibbeltje (vrouw van Benjamin Rekker, arbeider Bergum) en Jochum Roels
Fokkinga, landbouwer Sebaldeburen/Grootegast.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

4 2

Ouders

Vader Ages, Fokke
Moeder Jochums, Grytje
    Broer     Fokkes, Age
    Zus     Fokkes, Iebeltje
    Broer     Fokkes, Jogchum
         Fokkinga, Roel Fokkes
    Broer     Fokkes, Jan
    Zus     Fokkes, Teetske

Families

Getrouwd Vrouw Nicolai, Tetje Jelkes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1772-07-05 Drogeham, Friesland, Nederland  

Achtkarspelen, huwelijken 1772
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 juli 1772 in Drogeham
Man : Roel Fokes afkomstig van Drogeham
Vrouw : Tetje Jelkes afkomstig van Harkema Opeinde

5
  Kind.
 1. Fokkinga, Jelke Roels

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep huisman (1774)
 

Naaste verwanten

 1. Ages, Fokke
  1. Jochums, Grytje
   1. Fokkes, Age
   2. Fokkes, Iebeltje
   3. Fokkes, Jogchum
   4. Fokkes, Jan
   5. Fokkes, Teetske
   6. Fokkinga, Roel Fokkes
    1. Nicolai, Tetje Jelkes
     1. Fokkinga, Jelke Roels

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
 2. Overlijdensakte Achtkarspelen
 3. Familienamen 1811
 4. Memories van Successie Friesland
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde