Jans, Poppe

Geboortenaam Jans, Poppe
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
2e Huwelijk na 1710-12-18 Balk, Friesland, Nederland Getrouwd met Ids Baukes

Gaasterland, huwelijken 1710
Vermelding: Ondertrouw op 18 december 1710
in Balk
Man       : Poppe Jans afkomstig van Balk
Vrouw     : Its Baukes afkomstig van Balk

1
3e Huwelijk na 1721-01-12 Workum, Friesland, Nederland Getrouwd met Ymke Jans

Gaasterland, huwelijken 1721
Vermelding: Ondertrouw op 11 januari 1721
in Balk
Man       : Poppe Jans afkomstig van Balk
Vrouw     : Ymke Jans afkomstig van Workum

Workum, huwelijken 1721
Vermelding: Ondertrouw op 12 januari 1721
in Workum
Man       : Poppe Jans afkomstig van Balk
Vrouw     : Ymk Jans afkomstig van Workum
Opmerking : gehuwd te Workum

1 2
Stemkohieren 1728 Harich, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Harich (Gaasterland)
Stem nr. 2, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Grietman Regnerus Anneus Lycklama van Wyckel,
eigenaar voor 1/6, en met anderen voor de overige 5/6
Poppe Jans, uit naam van zijn zoon, eigenaar
Pyter Andries, uit naam van zijn vrouw, eigenaar
Cornelis Alberts, gebruiker

Opm: Pyter Andries was getrouwd met
Aagjen Poppes, dochter van Poppe Jans.

3
Overlijden na 1728    
3

Ouders

Vader Tijaerts, Jan
Moeder Poppes, Goyts
         Jans, Poppe

Families

   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1702-04-02    

In 1702 werd hun dochter Aagjen geboren.

 
  Kind.
 1. Poppes, Aagjen

Naaste verwanten

 1. Tijaerts, Jan
  1. Poppes, Goyts
   1. Jans, Poppe
     1. Poppes, Aagjen

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Balk
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Workum
 3. Stemkohieren Friesland