Tabes, Eeble 1

Geboortenaam Tabes, Eeble
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1758-06-25 Rottevalle, Friesland, Nederland Getrouwd met Grietje Metskes

Smallingerland, huwelijken 1758
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 juni 1758 in Rottevalle
Man       : Eeble Tabes afkomstig van Rottevalle
Vrouw     : Grietje Metskes afkomstig van Rottevalle

Grietje Metskes is geboren rond 1733.

Kinderen:

1. Tabe, gedoopt op 27 mei 1759 te Rottevalle
de dopeling is 10 weken oud

2. Grietje, gedoopt op 21 september 1760
onder Nrd. Drachten
de dopeling is 5 weken oud

2 3
Overlijden voor 1774-11-05    
1

Ouders

Vader Jacobs, Tabe
Moeder Eebles, Grietje
    Zus     Tabes, Trijntje
    Zus     Tabes, Jitske
         Tabes, Eeble
    Broer     Tabes, Wopke
    Broer     Veenstra, Wilt Tabes
    Broer     Tabes, Jacob

Bijzonderheden

Speciekohier Tietjerksteradeel

Oostermeer nr. 60
- Post 6, Ybele Tabes
1764: hoofdbewoner, begint
1768: naar Oostermeer nr. 97

Oostermeer nr. 97
- Post 10, Ybele Tabes
1768: hoofdbewoner, van Oostermeer nr. 60
1769: naar Oostermeer nr. 95

Oostermeer nr. 95
- Post 10, Ybele Tabes
1769: hoofdbewoner, van Oostermeer nr. 69
1771: naar Oostermeer nr. 102

Oostermeer nr. 102
- Post 5, Ybele Tabes
1771: nevenbewoner, van Oostermeer nr. 95
1772: naar Oostermeer nr. 73

Oostermeer nr. 73
- Post 5, Ybele Tabes
1772: hoofdbewoner, van Oostermeer nr. 102
1774: overleden

De vrouw van Eeble Tabes komt voor in het volgende verslag:

Informatieboeken Nedergerecht Tietjerksteradeel
Archief Nedergerecht Tietjerksteradeel, informatieboek 1774
Datum: 4 nov. 1774

Lammert Hendriks, mr. kuiper te Rottevalle onder Oostermeer,
ruim 65 jaar oud, verklaart dat naast hem woont Hiëronimus Eppinga,
getrouwd met Trijntje Jans ; verklaart dat Eppinga
"genoegzaam alle dagen zig zeer vol zuipt" en zich zeer boosaardig tegen zijn
vrouw gedraagt; in de nacht van 1 op 2 dezer vluchtte Trijntje bij hem getuige
naar binnen; ze bloedde aan een lip, was door haar man gesneden. Getuige heeft
naderhand Trijntje gebracht naar het huis van haar broer Auke, onder Harkema
Opeinde
- Grytje Metskes, 41 jaar, weduwe van AEebele Tabes
te Rottevalle onder Harkema Opeinde, heeft ook al een paar staaltjes meegemaakt
- Auke Jans, huisman te Rottevalle onder Harkema Opeinde, broer
van Trijntje Jans; verklaart dat hem hedenmorgen een briefje is gebracht door
de dochter van Hiëronimus Eppinga; heeft dit overhandigd aan het Gerecht
- Jan Feitses, wonende alsvoren, vader van Trijntje Jans,
verklaart dat er ook nog een flesje is gebracht; getuige is voornemens dit aan
het Gerecht te overhandigen
- verklaring van Sytske Minnerts, 61 jaar, vrouw van
Lammert Hendriks voornoemd
- Hiëronimus Eppinga, oud 34 jaar, wonende te Rottevalle onder Oostermeer,
verklaart dat hij Lammert Hendriks wat geld heeft geleend; toen hij het
terugvroeg zijn Lammert en zijn vrouw "zeer partijdig" tegen hem geworden;
ontkent dat hij zijn vrouw heeft mishandeld; is wel eens hard tegen haar
opgetreden om haar 't overmatig snuiven af te leren

Origineel: Tresoar, toegang 13-38, inv.nr. 3, pag. 136

Opm: uit het bovenstaande blijkt, dat Eeble Tabes is overleden voor
4 november 1774 en dat Grietje Metskes op deze datum 41 jaar oud was,
dus geboren rond 1733.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep schipper te Rottevalle
1

Naaste verwanten

 1. Jacobs, Tabe
  1. Eebles, Grietje
   1. Veenstra, Wilt Tabes
   2. Tabes, Jacob
   3. Tabes, Eeble
   4. Tabes, Trijntje
   5. Tabes, Jitske
   6. Tabes, Wopke

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Collectie Pieter Nieuwland
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
 3. Doopboek Hervormde gemeente Rottevalle