Postma, Eelze Eelzes 1

Geboortenaam Postma, Eelze Eelzes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 49 jaren, 7 maanden, 14 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1742-06-15    
 
Doop 1742-06-15 Kollumerland, Friesland, Nederland  

Kollumerland c.a., dopen, doopjaar 1742
Dopeling: Elze
Gedoopt op 15 juni 1742
Zoon van Elze Pieters en Sietske Elzes?

Opm.: De vader is overleden

2
Overlijden 1792-01-30 Burum, Friesland, Nederland  

Het overlijden van Eelze Eelzes Postma werd vermeld
in de huwelijkse bijlagen van het huwelijk
van zijn zoon Elze in 1816.

 

Ouders

Vader Pijtters, Else
Moeder Elses, Sijtske
         Postma, Eelze Eelzes

Families

Getrouwd Vrouw Wiersma, Antje Taekes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1781-07-29 Burum, Friesland, Nederland  

Kollumerland c.a., huwelijken 1781
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 juli 1781 in Burum
Man : Else Elses afkomstig van Burum
Vrouw : Antje Taekes afkomstig van Burum

3
  Kind.
 1. Postma, Sijtske Eelzes
 2. Postma, Elze Elzes

Bijzonderheden

Eelze Eelzes gebruikte de achternaam Postma, omdat hij
na de dood van zijn vader was geboren.

Uit: Winkler-1885.

"Een halve wees is ook het kind dat na zijn vaders dood geboren wordt.
Zulk een kind noemden de Romeinen een postumus of postuma, al naar dat dit kind
een knaapje was of een meiske. De maagschapnaam Postumus is zekerlik
oorspronkelijk gegeven aan zulk eenen nageborenen knaap."
Gaat er vanuit dat de naam Postuma echter niet van zo'n meisje later op haar kinderen overging.
Vermoedt dat het een quasi-latijnse vorm van Postma is.
"Waarschijnlijk is er verwarring onder al deze namen, door onverstand ontstaan en door
verwisseling een verbastering van Oud-Friesch en Latyn, by toevallige overeenkomst
in form en klank. Hoe het zy, ik kan geenen uitweg vinden uit den doolhof van deze geslachtsnamen."

Eén van de theorieën over het ontstaan van de achternaam Posthumus
is de volgende: Voor 1811 hielden slechts de kerken zich bezig met de registratie
van geboorten, huwelijken en overlijden in doop-, trouw- en begraafregisters,
de zogenaamde DTB-boeken. In de registers werd het woord 'posthumus'
genoteerd achter de naam van een kind dat geboren werd na de dood van de vader
(wat de eigenlijke betekenis van het woord posthumus is). Zo kan het gebeuren
dat totaal verschillende en niet-verwante personen het woord 'posthumus'
achter hun naam kregen genoteerd. Bij de naamsaanneming in 1811 is hier dankbaar
gebruik van gemaakt, waardoor er her en der "families Posthumus ontstonden
die in bloedverwantschap niets met elkaar te maken hadden".

Naaste verwanten

 1. Pijtters, Else
  1. Elses, Sijtske
   1. Postma, Eelze Eelzes
    1. Wiersma, Antje Taekes
     1. Postma, Sijtske Eelzes
     2. Postma, Elze Elzes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Jan Posthumus - Surhuisterveen
 2. Doopboek Hervormde gemeente Burum en Munnekezijl
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Burum Munnekezijl