Douma, Douwe Feddes

Geboortenaam Douma, Douwe Feddes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 74 jaren, 11 maanden, 24 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1808-09-25 Bergum, Friesland, Nederland  
1 2 3
Doop 1808-10-23 Bergum, Friesland, Nederland  

Dopeling Douwe,
kind van Fedde Douwes en Hinke Roelofs

3
Overlijden 1883-09-19 Bergum, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte:

Douwe Feddes Douma, 75 jaar, gehuwd

Memories van Successie, kantoor Hardegarijp:

Douwe Feddes Douma,
wonende te Bergum,
er behoorde onroerend goed
tot zijn nalatenschap.

Leeuwarder Courant, 21 september 1883:

Heden overleed, in den ouderdom van
bijna 75 jaren, mijn waarde Echtgenoot en
der kinderen zorgdragende Vader Douwe
Feddes Douma, na met mij ruim 47
jaren door den echt vereenigd te zijn geweest.

Bergum, 19 september 1883,

A. Kooistra
Wed. D. F. Douma

Eenige kennisgeving aan Familie, Vrienden en Bekenden.

1 4 5

Ouders

Vader Douma, Fedde Douwes
Moeder Vriesema, Hinke Roelofs
         Douma, Douwe Feddes

Families

Getrouwd Vrouw Kooistra, Aukje Heinzes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1836-05-21 Bergum, Friesland, Nederland  

man: Douwe Feddes Douma, oud 27 jaar,
geboren te Bergum
ouders: Fedde Douwes Douma en Hinke
Roelofs Vriesema
vrouw: Aukje Heinses Kooistra, oud 25 jaar,
geboren te Garijp
ouders: Heinse Teekes Kooistra en
Jitske Jelles

2
  Bijz.

Op 3 oktober 1853 overleed hun zoon Taeke:

Memories van Successie, kantoor Hardegarijp:

Overledene Taeke Douwes Douma,
wonende te Bergum,
zoon van Douwe Feddes Douma, koopman en
Aukje Heinzes Kooistra;
broer van de minderjarige Fedde, Heinze, Roelof, Frans,
Jelle en Jitske Douwes Douma.
Taeke was maar elf jaar oud geworden.

 

Leeuwarder Courant, 24 mei 1861:

vijf en twintigjarige echtvereeniging
van
Douwe Feddes Douma
en
Aukjen Heinzes Kooistra

Bergum, den 21 mei 1861

  Kind.
 1. Douma, Frans Douwes

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep koopman
4

Naaste verwanten

 1. Douma, Fedde Douwes
  1. Vriesema, Hinke Roelofs
   1. Douma, Douwe Feddes
    1. Kooistra, Aukje Heinzes
     1. Douma, Frans Douwes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Overlijdensakte Tietjerksteradeel
 2. Huwelijksakte Tietjerksteradeel
 3. Doopboek Hervormde gemeente Bergum
 4. Memories van Successie Friesland
 5. Archief Leeuwarder Courant