Rintjes, Otte

Geboortenaam Rintjes, Otte
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Stemkohieren 1698 Harich, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Harich (Gaasterland)
Stem nr. 3, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Fecke Hendricks, uit naam van zijn
     vrouw, eigenaar voor 1/10
Otte Rintjes, voor zichzelf en uit naam van zijn broeders
     kind, eigenaar voor 4/5 resp. 1/10, gebruiker voor 't
     geheel

1
Stemkohieren 1698 Wyckel, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Wijckel (Gaasterland)
Stem nr. 23, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Cornelis  Symens , uit naam van zijn
     vier kinderen, eigenaar voor 1/3
Otte Rintjes, uit naam van zijn kinderen, eigenaar voor
     2/3, gebruiker voor 't geheel

Stemkohier 1698 Wijckel (Gaasterland)
Stem nr. 26, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Otte Rintjes, eigenaar en gebruiker

1
Overlijden tussen 1698 en 1728    
1
Stemkohieren 1728 Harich, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Harich (Gaasterland)
Stem nr. 3, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Otte Rinties erfgenamen, eigenaar
Marten Cornelis (Nop, bijzitter), gebruiker

Stemkohier 1728 Harich (Gaasterland)
Stem nr. 4, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Otte Rinties erfgenamen, eigenaar
Bijzitter M. C. Nop, gebruiker

Stemkohier 1728 Harich (Gaasterland)
Stem nr. 5, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Otte Rinties erfgenamen, eigenaar
Tjomme Poulus, gebruiker

Na het overlijden van Otte Rinties zijn zijn erfgenamen
eigenaar van stem nr. 3, 4, 5 te Harich.

1

Ouders

Vader Ottes, Rintke
Moeder Annes, Jel
         Rintjes, Otte
    Broer     Rintjes, Egge

Families

Getrouwd Vrouw Minnedr, Griet
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1658-03-12 Gaasterland (Balk), Friesland, Nederland  

Gaasterland, huwelijken 1658
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 maart 1658
Man : Otte Rentckes afkomstig van Harich
Vrouw : Griet Minnedr afkomstig van Wyckel

Bron:
Trouwregister Gerecht Gaasterland 1613-1664
(zie Galerij/Media)

2
  Kind.
 1. Ottes, Menno
 2. Ottes, Aafke
 3. Ottes, Sipck
 4. Ottes, Lauw
 5. Ottes, Wiebe

Media

Naaste verwanten

 1. Ottes, Rintke
  1. Annes, Jel
   1. Rintjes, Otte
    1. Minnedr, Griet
     1. Ottes, Aafke
     2. Ottes, Sipck
     3. Ottes, Menno
     4. Ottes, Lauw
     5. Ottes, Wiebe
   2. Rintjes, Egge

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Stemkohieren Friesland
 2. Trouwregister Gerecht Gaasterland