Broers, Symon

Geboortenaam Broers, Symon
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1675-01-24    
1
Doop 1675-01-24 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1675
Dopeling: Sijmen
Gedoopt op 24 januari 1675 in Warns
Zoon van Broer Simons
en niet genoemde moeder

1
1e Huwelijk 1703-08-05 Scharl, Friesland, Nederland Getrouwd met Sierd Sipkes

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1703
Vermelding: Bevestiging huwelijk
op 5 augustus 1703 in Scharl
Man       : Symen Broers
Vrouw     : Sierd Sipkes
Opmerking : Hij proclameerd te Warns en Hemelum

Sierd Sipkes is overleden voor
15 februari 1708.

2
Overlijden voor 1745-02-19    

Op deze datum was Eeuw Jotties weduwe.

 

Ouders

Vader Symons, Broer
Moeder Willems, Eeuw
         Broers, Symon
    Zus     Broers, Bauck

Families

Getrouwd Vrouw Jotties, Eeuw
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1708-02-15 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1708
Vermelding: Bevestiging huwelijk op
15 februari 1708 in Warns
Man : Symon Broers afkomstig van Bakhuizen
Vrouw : Eeuw Jotties afkomstig van Hemelum

2
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Hemelum, Mirns en Bakhuizen:

1. Atke, 28 april 1709

2. Bauck, 11 december 1712

3. Broer, 12 augustus 1714

te Warns en Scharl gedoopt:

4. Reintie, 16 mei 1717

  Kind.
 1. Simens, Attje
 2. Sijmons, Broer

Naaste verwanten

 1. Symons, Broer
  1. Willems, Eeuw
   1. Broers, Symon
    1. Jotties, Eeuw
     1. Simens, Attje
     2. Sijmons, Broer
   2. Broers, Bauck

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl