van Selm, Hermina 1

Geboortenaam van Selm, Hermina
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte   Aalst, Gelderland, Nederland  
2
Doopgetuige 1737-08-11 Waspik, Noord-Brabant, Nederland  

Gasparus, zoon van Jasper van Selm en Adriana Zeilmans
getuige Hermina van Selm

3
Belijdenis 1739-05-12 Waspik, Noord-Brabant, Nederland  

"Voor de bediening van 't Heilig Avondmaal gehouden Pincstere den 12 Maj 1739
(o.a.)
Hermina van Selm"

4
Rechterlijk Archief Capelle 1751-01-02 Capelle, Noord-Brabant, Nederland  

Rechterlijk Archief Capelle 109
Fol. 194v
"Compareerde Hermina van Zelm weduwe van Gijsbert van der Kleij en geeft te kennen dat zij op basis van het door haar en haar overleden man opgestelde testament van 12 -8-1748, de kinderen aanneemt, 2 - 1 - 1751"

1
Huwelijkse voorwaarden 1751-01-07 Capelle, Noord-Brabant, Nederland  

RA Capelle 93
Fol. 150r
Jacobus Quirijns, bruijdegom, met Jan Quirijns, vader, ter eenre en Hermijna van Selm wed Gijsbert vander Cleij, bruijt, met Jasper van Selm, vader, ter andere sijde. Zij stellen hun huwelijkse voorwaarden op, 7-1-1751.

1
2e Huwelijk 1751-01-24 Capelle, Noord-Brabant, Nederland Getrouwd met Jacobus Quirijns

7 Januarij 1751
So heeft Hermijna van Selm weduwe van Gijsbert van der Cleij woonende te Cappele aangegevinge gedaan over 't regt van 't trouwen met Jacobus Quirijns J.M. geboortig en wonende in Vrijhoeven Cappel als gehorende onder de Classe van f 3:0:0"

"Den 7 Januari 1751 zijn ondertrouwt
Jacobus Quirijns J.M. van Vrijhoeven Capell, en Hermina van Zelm, weduwe van wijlen Gijsbert van der Kleij
Getrouwt den 24 Januari 1751"

Jacobus Quirijns was in 1728 gedoopt in 's Grevelduin-Capelle:
Kind: Jacobus Quirijns
Datum doop: 08-02-1728
Plaats doop: 's Grevelduin-Capelle
Vader: Jan Quirijns
Moeder: Aaltje Wijngaarts

In 1751 werd dochter Alida gedoopt:

Kind: Alida Quirijns
Datum doop: 19-09-1751
Plaats doop: 's-Grevelduin-Capelle
Vader: Jacobus Quirijns
Moeder: Hermina van Zelm

Jacobus Jans Quirijns werd op 26 december 1758 te 's-Grevelduin-Capelle begraven:

"Ontfangen van den voogden over den Boedel van Jacobus Quirijns over het Regt van 't begraven van 't lijk van den selven Jacobus Quirijns als gehoorende onder de Classe van f 3-0-0"

5 6 7
Doopgetuige 1752-02-27 Breda, Noord-Brabant, Nederland  

Registratiedatum 27-02-1752
Bron Stadsarchief Breda
Dopen nh Breda 1743-1778
Paginanummer 55r
Maria, dochter van Simon Hamel en Elisabeth Renarda van Zelm
getuijgen: Jacob Quirijns en Hermina van Zelm

8
Overlijden voor 1753-08-24    
 
Begrafenis 1753-08-24 Capelle, Noord-Brabant, Nederland  

Ontfangen van Jacobus Jans Quirijns over 't regt van 't begraven van 't lijk van sijn vrouw Hermijna van Selm als gehorende onder de Classe van f 3-0-0.

5
Transportakte 1753-10-13 Capelle, Noord-Brabant, Nederland  

Rechterlijk archief: Capelle RA 74
Folio: 032v
Soort akte: transport
Datum: 13-10-1753
1e comparant: Jasper van Selm ea
2e comparant: Jacobus Quirijns wed Hermijna van Selm
Goederen: halve buijtendel
Prijs: 200
Plaats: Capelle

1

Ouders

Vader van Selm, Jasper
Moeder Zeijlmans, Adriana
         van Selm, Hermina
    Zus     van Selm, Geertruij
    Broer     van Selm, Wouter
    Broer     van Selm, Gerard Zeijlmans
    Zus     van Selm, Elisabet Reijnarda
    Zus     van Selm, Adriana

Families

Getrouwd Man van der Kleij, Gisbertus
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1744-06-28 Waspik, Noord-Brabant, Nederland  

" 11 Junij 1744 - Hermijna van Selm J.D. geboortig van Aalst en woonende Waspik haar sullende begeven in den huwelijken staat met Gijsbert van der Cleij J.M. geboortig en woonagtig tot Capel verclaart haar aan te geven beneden de Classis van 2000 gl. dus ontfangen 3 : -: - "

"11 junij 1744 - Ontfangen van Gijsbert van der Cleij J.M. geboortig en wonende Capelle over het regt van 't trouwen met Hermina van Selm, J.D. geboortig en wonende tot Waspik, als gehorende onder de Calaa van 3:0:0"

"Den 11 Junij 1744 zijn aan huis ondertrouwt
Gijsbert van der Kleij J.M. gebooren en woonende
te Capelle
Ende
Hermina van Selm J.D. gebooren van Aalst,
en woonende alhier te Waspik
getrout den 28 Junij"

9 5 2
Testament 1748-08-12 Capelle, Noord-Brabant, Nederland  

Rechterlijk Archief Capelle 109
Fol. 194v

Compareerde Hermina van Zelm weduwe van Gijsbert van der Kleij en geeft te kennen dat zij op basis van het door haar en haar overleden man opgestelde testament van 12-8-1748, de kinderen aanneemt, 2-1-1751.

1
  Kind.
 1. van der Kleij, Nicolaas
 2. van der Kleij, Adriana

Bijzonderheden

Selm is een stadje in Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Mischien kwam de familie van Selm daar
oorspronkelijk vandaan

Jacobus Quirijns is overleden voor 7 mei 1759:

Rechterlijk archief: Capelle RA 92B
Folio: 018r
Soort akte: request
Datum: 7-5-1759
1e comparant: Peter Quirijns ea
2e comparant:
Goederen: verzoek om Cornelis Quirijns als vervangen van Jacobus Quirijns aan te stellen
Plaats: Capelle
Bijzonderheden: Peter Quirijns is samen met Jacobus Janse Quirijns in het testament van
Antonie van Clootwijk, 21-5-1755, als executeur benoemd en als voogd over Janneke van
Clootwijk, suster. Jacobus is inmiddels overleden. Toestemming staat op folio 19r

Naaste verwanten

 1. van Selm, Jasper
  1. Zeijlmans, Adriana
   1. van Selm, Hermina
    1. van der Kleij, Gisbertus
     1. van der Kleij, Nicolaas
     2. van der Kleij, Adriana
   2. van Selm, Geertruij
   3. van Selm, Wouter
   4. van Selm, Gerard Zeijlmans
   5. van Selm, Elisabet Reijnarda
   6. van Selm, Adriana

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Rechterlijk Archief Capelle
 2. Trouwboek Waspik
 3. Doopboek Waspik
 4. Lidmatenboek Waspik
 5. Trouwen en begraven (gaarder) - 's Grevelduin-Capelle
 6. Trouwboek Capelle
 7. Doopboek s-Grevelsduin-Capelle
 8. Doopboek Breda
 9. Trouwen en Begraven (gaarder) - Waspik