Ottes, Dirk 1

Geboortenaam Ottes, Dirk
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1736-07-08    
2
Doop 1736-07-08 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1736
Dopeling: Durk
Gedoopt op 8 juli 1736 in Molkwerum
Kind van Otte Broers en Rink Gerrijts

2
Ondertrouw 1772-09-04 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Den 4 September 1772

Compareerden als vooren:

Dirk Ottes, Van Molquern Gereformeert
oud 35 Jaren, op Cattenburg, ouders doot,
Geadsisteert met Barendje Reijnders

Hebeltje Roddemers, Van Vrouwenbuurt,
Gereformeert, oud 35 Jaren, Woont als Voorn.
ouders doot, Geadsisteert met Magdalena
Van Heukelum

(ondertekening)
Derk Ottes
Haebelter Rodmers

Opm:
Barendje Reijnders was getrouwd met
Jan Ottes, broer van Dirk Ottes.
Vrouwenbuurt is een andere benaming voor
Vrouwenparochie, gelegen in het Bild
in Friesland.

3
Huwelijk na 1772-09-04   Getrouwd met Heebeltje Rodmers van Wijngaarden

Haebeltje is op 15 januari 1736 gedoopt
te Vrouwenparochie, dochter van Rodmer Rodmers
en Antje Hobbes.
Haebeltje is op 15 augustus 1810 te Amsterdam
overleden.

4 5
Overlijden voor 1775-10-09    
6
Begrafenis 1775-10-09 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Dirk Ottens, Kattenburg, 4 k ?
St. Anthonis Kerkhof.

6

Ouders

Vader Broers, Otte
Moeder Gerrijts, Rink
         Ottes, Dirk
    Broer     Ottes, Jan
    Broer     Ottes, Gerrit
    Broer     Ottes, Douwe

Bijzonderheden

Kinderen van Haebeltje en Dirk, gedoopt te Amsterdam:

1. Hobbe:
zoon Hobbe Aanvraag doopbewijs dd. 11 oktober 1775
vader Dirk Ottes
moeder Heebeltie Roddemes
getuigen Andrijs Roddemes
Grijtie Munhuijsen
pastor Dirk Semeins van Binnevest
doop 8 december 1773
religie Hervormd, Zuiderkerk
bron 102 p. 415 (folio 208) nr. 7

2. Dirk:
zoon Dirk Aanvraag doopbewijs dd. 11 oktober 1775
vader Dirk Ottes
moeder Hebeltie Rodmers
getuigen Rodmer van Wijngaarden
Dirk Everdt
pastor Johannes Henricus Westerhoff
doop 8 oktober 1775
religie Hervormd, Zuiderkerk
bron 102 p. 450 (folio 225v) nr. 14

Opm:
Andrijs Roddemes was de broer van
Haebeltje en getrouwd met Grijtie Munhuijsen.
Rodmer van Wijngaarden was ook een broer van
Haebeltje en getrouwd met Dirkje Everts.
Vader Dirk Ottes is op 9 oktober 1775 begraven
en daarna zijn de doopbewijzen aangevraagd.

Naaste verwanten

  1. Broers, Otte
    1. Gerrijts, Rink
      1. Ottes, Douwe
      2. Ottes, Dirk
      3. Ottes, Jan
      4. Ottes, Gerrit

Voorouders

Bronverwijzing

  1. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
  2. Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum
  3. Ondertrouwregisters Amsterdam
  4. Genealogie van Wijngaarden
  5. Doopboek Hervormde gemeente Vrouwenparochie
  6. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam