Rommerts, Tytje

Geboortenaam Rommerts, Tytje
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1677-01-15 Warns, Friesland, Nederland  

Tiets Rommers

1
1e Huwelijk 1678-01-13 Warns, Friesland, Nederland Getrouwd met Tierck Etgers

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1678
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 januari 1678
in Warns
Man       : Tierck Etgers afkomstig van Warns
Vrouw     : Tiedts Rommerts afkomstig van Warns

Kinderen, gedoopt te Warns en Scharl:

1. Bauck
Gedoopt op 20 november 1678 in Warns en Scharl
Kind van Tierck Etgers en niet genoemde moeder

2. Otte
Gedoopt op 7 maart 1680 in Warns en Scharl
Zoon van Tjerck Edgers en niet genoemde moeder

Opmerking: Gedoopt bij de bevestiging van de predikant

3. Engle
Gedoopt op 26 maart 1682 in Warns en Scharl
Kind van Tjerk Edgers en niet genoemde moeder

4. Edger
Gedoopt op 24 september 1686 in Warns en Scharl
Kind van Tjerk Edgers en niet genoemde moeder

5. Johannes
Gedoopt op 19 november 1693 in Warns en Scharl
Kind van Tierk Edgers, diaken en niet genoemde moeder

Opmerking:
In 1698 zijn in leven Engle, Edger en Johannes.
Zij komen voor in de stemkohieren van 1698 bij de latere
echtgenoot van hun moeder: Hidde Lieuwes.
Van elk van deze drie kinderen is een huwelijk bekend in Warns.

Tierck Etgers is overleden voor 17 mei 1696.

2 3
Ledematen 1692-12-12 Warns, Friesland, Nederland  

114 - Tierck Edgers Kerk-voogd Diaaken
Egtelieden De 12de april 1695 obiit
115- Tied Rommertsdr obiit

1

Ouders

Vader Hanses, Rommert
Moeder Ottes, An
         Rommerts, Tytje
    Zus     Rommerts, An
    Broer     Rommerts, Hans
    Zus     Rommerts, Lolkjen
    Zus     Rommerts, Sijbrig

Families

Getrouwd Man Lieuwes, Hidde
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1696-05-17 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1696
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 mei 1696 in Warns
Man       : Hidde Lieuwes afkomstig van Warns
Vrouw     : Tijtj' Rommerts afkomstig van Warns

3
  Kind.
 1. Hiddes, Lol
 2. Hiddes, Lieuwe

Naaste verwanten

 1. Hanses, Rommert
  1. Ottes, An
   1. Rommerts, Tytje
    1. Lieuwes, Hidde
     1. Hiddes, Lol
     2. Hiddes, Lieuwe
   2. Rommerts, An
   3. Rommerts, Sijbrig
   4. Rommerts, Hans
   5. Rommerts, Lolkjen

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
 3. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl