Hiddes, Lieuwe

Geboortenaam Hiddes, Lieuwe
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 49 jaren, 8 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1699-12-24    
1
Doop 1699-12-24 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen,
doopjaar 1699
Dopeling: Lieuwe
Gedoopt op 24 december 1699
in Warns en Scharl
Zoon van Hidde Lieuwes
en niet genoemde moeder

1
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Hemelum, Friesland, Nederland  

Lieuwe Hiddes
Het huishouden is vermogend
Personen 8
Hemelum

2
Quotisatie 1749 Hemelum, Friesland, Nederland  

Lieuwe Hiddes, Hemelumer Oldeferd
               Plaats:  Hemelum
         Omschrijving:  gemeen boer
           Gezin volw:  4 en kind: 4
              Aanslag:  56-11-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Hemelumer Oldeferd, fol. 1

3
Overlijden na 1749 Hemelum, Friesland, Nederland  
3

Ouders

Vader Lieuwes, Hidde
Moeder Rommerts, Tytje
    Zus     Hiddes, Lol
         Hiddes, Lieuwe

Families

Getrouwd Vrouw Simens, Attje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1729-12-26 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1729
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 december 1729 in Warns
Man : Lieuwe Hiddes
Vrouw : Attje Simens

4
Attestatie 1745-02-19 Hemelum, Friesland, Nederland  

"Lieuwe Hiddes en Attie Sijmens egtelieden
sijn hier na Hemelum overgekomen met
loffelijke Attestatie van Warns van Dominus
J. Baumgarten"

Toelichting:
Johannes Baumgarten, geboren te Emden
was predikant te Warns vanaf 14 januari 1720.
Hij ging op 10 september 1752 met emeritaat.
Eeuw Jotties, moeder van Attie Sijmens kwam
mee naar Hemelum.

5 6
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Warns en Scharl:

1. Hidde, 17 september 1730

2. Tietj, 16 november 1732

3. Sijmen, 7 november 1734

4. Baauk, 10 november 1737

5. Eeuw, 10 september 1741

Gedoopt te Hemelum, Mirns en Bakhuizen:

6. Reintien, geboren in Hemelum, gedoopt 20 oktober 1746

7. Its, geboren te Hemlum, gedoopt 2 oktober 1746

8. Ids, geboren 3 januari 1749, gedoopt 5 januari 1749

9. Jottie, gedoopt 20 december 1750

  Kind.
 1. Lieuwes, Hidde
 2. Lieuwes, Tietj
 3. Lieuwes, Symen
 4. Lieuwes, Bauk
 5. Lieuwes, Eeuw
 6. Lieuwes, Reintien
 7. Lieuwes, Ids

Naaste verwanten

 1. Lieuwes, Hidde
  1. Rommerts, Tytje
   1. Hiddes, Lol
   2. Hiddes, Lieuwe
    1. Simens, Attje
     1. Lieuwes, Hidde
     2. Lieuwes, Tietj
     3. Lieuwes, Symen
     4. Lieuwes, Bauk
     5. Lieuwes, Eeuw
     6. Lieuwes, Reintien
     7. Lieuwes, Ids

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 2. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 3. Quotisatie 1749
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
 5. Lidmatenboek Hemelum, Bakhuizen en Mirns
 6. Naamlijst der Predikanten Friesland - Tresoar