Claeszoon, Broeder

Geboortenaam Claeszoon, Broeder
Geslacht mannelijk

Families

Getrouwd Vrouw Sijmonsdr, Duijfgen
  Bijz.

Testament opgemaakt te Leiden
Broeder Claeszoon, smit, zijn huysvrouwe Duyfgen Symonsdr.,
1511 à 1513

  Kind.
  1. Broerendr, Meijnsgen

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep smit
 

Naaste verwanten

    1. Claeszoon, Broeder
      1. Sijmonsdr, Duijfgen
        1. Broerendr, Meijnsgen