Hylckama, Jelle Broers 1

Geboortenaam Hylckama, Jelle Broers
Geslacht mannelijk

Families

Getrouwd Vrouw , Wytz
  Kind.
 1. van Hylckama, Broer Jelles

Bijzonderheden

Grietman van Haskerland van 1542 t/m 1545
Toelichting:
Zweert in 1546 de eed van trouw aan de Koning van Spanje niet en
wordt afgezet als grietman. Zijn vrouw wordt in de ban gedaan en is
verplicht binnen de dorpen Westermeer en Joure te verblijven. Zij moet elke
Zondag of feestdag ter kerke gaan en zo gaan zitten, dat een ieder haar goed
kan zien! Haar naam wordt niet genoemd.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Grietman van Haskerland van 1542-1545
 

Naaste verwanten

  1. Hylckama, Jelle Broers
   1. , Wytz
    1. van Hylckama, Broer Jelles

Bronverwijzing

 1. Kwartierstaat van Anna Dirks