Sybrens, Aaltje

Geboortenaam Sybrens, Aaltje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 75 jaren, 5 maanden, 19 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1704-07-13    
1
Doop 1704-07-13    

Gedoopt in Oostermeer, Eestrum
dopeling Aaltie, kind van Sybren Jelles en
niet genoemde moeder

1
Speciekohier 1777 Suameer, Friesland, Nederland  

Speciekohier Tietjerksteradeel 1777
Suameer nr. 57, post 2

Wytse Klazes weduwe
1777: hoofdbewoner, van post 1
1778: wordt inwonend

2
Stemkohieren 1778 Suameer, Friesland, Nederland  

Speciekohier Tietjerksteradeel 1778
Suameer nr. 57, post 4

Wytse Klazes weduwe
1778: inwonend, was hoofdbewoner
1780: overleden

2
Overlijden 1780    
2

Ouders

Vader Jelles, Sybren
Moeder Gjalts, Grietje
    Broer     Sybrens, Jelle
         Sybrens, Aaltje
    Broer     Sybrens, Gjalt

Families

Getrouwd Man Klazes, Wytse
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1725-10-07 Suameer, Friesland, Nederland  

man: Wytse Klazes afkomstig van Garijp
vrouw: Aaltje Sybrens afkomstig van Suameer

3
  Kind.
 1. de Jong, Jelle Wytses

Naaste verwanten

 1. Jelles, Sybren
  1. Gjalts, Grietje
   1. Sybrens, Jelle
   2. Sybrens, Aaltje
    1. Klazes, Wytse
     1. de Jong, Jelle Wytses
   3. Sybrens, Gjalt

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
 2. Collectie Pieter Nieuwland
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude