Hendriks, Douwe

Geboortenaam Hendriks, Douwe
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 72 jaren, 5 maanden, 3 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1733-10-25    
1 2
Doop 1733-10-25 Suameer, Friesland, Nederland  

Dopeling Douwe
kind van Hendrik Geerts en niet
genoemde moeder

2
Huwelijk 1758-11-05 Eestrum, Groningen, Nederland Getrouwd met Japke Rinses

man : Douwe Hendriks afkomstig van Eestrum
vrouw: Japke Rinses afkomstig van Kooten

Japke Rinses is voor 24 juli 1759 overleden
te Eestrum.

3 4
Overlijden 1806-03-29 Eestrum, Groningen, Nederland  

Douwe Hendriks, oud 70 jaar,
de overledene was weduwnaar.

1

Ouders

Vader Geerts, Hendrik
Moeder Sijes, Trijntje
         Hendriks, Douwe

Families

Getrouwd Vrouw Franses, Klara
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijksafkondiging 1763-05-29 Twijzel, Friesland, Nederland  

3e proclamatie
man: Douwe Hendriks afkomstig van Eestrum
vrouw: Klara Fransen afkomstig van Kooten,
getrouwd te Kooten

5
Huwelijk na 1763-05-29 Kooten, Friesland, Nederland  
5
  Kind.
 1. Douma, Fedde Douwes

Naaste verwanten

 1. Geerts, Hendrik
  1. Sijes, Trijntje
   1. Hendriks, Douwe
    1. Franses, Klara
     1. Douma, Fedde Douwes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Grietenij Tietjerksteradeel, register van overledenen
 2. Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
 4. Archief Hervormde gemeente Eestrum Diaconierekeningboek
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Twijzel Kooten