Viersen, Aukje Jans

Geboortenaam Viersen, Aukje Jans
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 86 jaren, 10 maanden, 10 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1739-10-08    
 
Doop 1739-10-08    

Dantumadeel, dopen, doopjaar 1739
Gedoopt op 8 oktober 1739
Dopeling: Aukjen, dochter
   Vader: Jan IJpes

- gedoopt te Rinsumageest
en Sijbrandahuis

1
2e Huwelijk 1793-11-17 Rinsumageest, Friesland, Nederland Getrouwd met Pier Pieters

Dantumadeel, huwelijken 1793
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 november 1793
in Rinsumageest
 Bruidegom: Pier Pieters afkomstig van Rinsumageest
     Bruid: Aukje Jans afkomstig van Rinsumageest

Pier Pieters was in 1746 gedoopt
te Birdaard:

Dantumadeel, dopen, doopjaar 1746
Gedoopt op 4 december 1746 in Birdaard
Dopeling: Pier, zoon
   Vader: Pijtter Pijers
  Moeder: IJttie Geerts

Hij trouwde in 1774 met Antie Jans:

Westdongeradeel, huwelijken 1774
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 mei 1774 in Hiaure
 Bruidegom: Pier Pytters afkomstig van Betterwird
     Bruid: Antie Jans afkomstig van Betterwird

Overlijdensakte Westdongeradeel, 1825
Aangiftedatum 11 juni 1825, blad nr. 11
Overleden: Pier Pieters van Prins, op 9 juni 1825, 78 jaar, man
Gehuwd

"Pier Pieters van Prins, oud 78 jaren, laatst van beroep
landbouwer, geboren te Birdaard en woonachtig onder
Betterwird weduwnaar van Antje Jans doch thans
hertrouwd met Aukje Jans en zoon van Pieter Piers
van Prins in leven landbouwer en wijlen IJtje Geerts
in tijden echtelieden te Birdaard"

2 3 4 5
Lidmaten 1808-05-15    

Lidmatenboek Westdongeradeel, 1808
  Man: Pier Pieters
Vrouw: Aukjen Jans
 - Op 15 mei 1808 ingekomen van Rinsumageest

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Hiaure en Bornwird, lidmaten 1766-1863
DTB 755 blad 25

6
Familienamen 1811-10-12 Betterwird, Friesland, Nederland  

Holwerd, deel 1 folio 69 verso
Prins, Pier Pieters, Betterwird
Kinderen:
Hiltje 32, Wierum, Yttje 31, Dokkum, Ymkje 30, Dokkum, Tyttje 28,
Dokkum, Trijntje 26, Dokkum, Jantje 24, Oostrum
Kindskinderen:
(v. Hiltje) Johannes 16, Jan 7, Tjitske 11, Antje 9, Pietje 3; (v. Yttje) Pier 6,
Lieuwe 4, Antje 11, Grietje 9; (v. Ymkje) Pier 2, Mettje 6; (v. Tyttje) Rienk 7;
(v. Trijntje) Jan 1½; (v. Jantje) Sjoukje 6 maanden

Bovenvermelde kinderen zijn uit het eerste huwelijk van
Pier Piers Prins.
Pier Piers ondertekent met "P. van Prins"

7
Verkoping 1819-05-12 Betterwird, Friesland, Nederland  

1819 Ternaard, notaris J. Klaasesz
Verkoping
Betreft de verkoop van boerenreeuw en beslag, opbrengst fl. 2201
- Pier Pieters van Prins te Betterwird, verkoper
12 mei 1819

8
Overlijden 1826-08-19 Birdaard, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Dantumadeel, 1826
Aangiftedatum 21 augustus 1826, blad nr. 19
Overleden: Akke Jans Viersen, op 19 augustus 1826, 86 jaar, vrouw
Weduwe

"Akke Jans Viersen, geboren te Rinsumageest,
Renteniersche, woonachtig te Birdaard, weduw
van Pier Pieters Prins, dochter van Jan IJpes en
Jelske Heerkes nalatende acht kinderen"

9

Ouders

Vader IJpes, Jan
Moeder Heerkes, Jelske
         Viersen, Aukje Jans

Families

Getrouwd Man Feddes, Jacob
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1761-05-31 Lichtaard, Friesland, Nederland  

Ferwerderadeel, huwelijken 1761
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 31 mei 1761 in Lichtaard
 Bruidegom: Jacob Feddes afkomstig van Lichtaard
     Bruid: Aukie Jans afkomstig van Rinsumageest

10
  Kind.
 1. Viersen, Jelske Jacobs

Naaste verwanten

 1. IJpes, Jan
  1. Heerkes, Jelske
   1. Viersen, Aukje Jans
    1. Feddes, Jacob
     1. Viersen, Jelske Jacobs

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
 3. Doopboek Hervormde gemeente Birdaard, Janum
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Hiaure en Bornwird
 5. Overlijdensakte Westdongeradeel
 6. Lidmatenboek Westdongeradeel
 7. Familienamen 1811
 8. Notariële archieven Friesland
 9. Overlijdensakte Dantumadeel
 10. Trouwregister Hervormde gemeente Reitsum Genum Lichtaard