Remmelts, Fokke 1

Geboortenaam Remmelts, Fokke
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 73 jaren, 2 maanden, 13 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1744    
 
Doop 1744-09-20    

Opsterland, dopen, geboortejaar 1744, doopjaar 1744
Dopeling: Fokke
Geboren in 1744
Gedoopt op 20 september 1744 in Ureterp en Siegerswoude
Zoon van Remmelt Sanders en IJetscke Hindriks

Opm.: Geboren herfst 1744

2
1e Huwelijk 1772-05-17 Ureterp, Friesland, Nederland Getrouwd met Tjitske Jitses

Opsterland, huwelijken 1772
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 mei 1772 in Ureterp
Man       : Fokke Remmelts afkomstig van Lippenhuizen
Vrouw     : Tjitske Jitses afkomstig van Lippenhuizen

Kinderen:

1. Dopeling: Jetske
Geboren op 24 september 1772 in Ureterp
Gedoopt op 25 oktober 1772 in Ureterp en Siegerswoude
Dochter van Fokke Remmelts en Tjitsche Jitses

2. Dopeling: Remmelt
Geboren op 21 september 1774 in Ureterp
Gedoopt op 28 oktober 1774 in Ureterp en Siegerswoude
Zoon van Fokke Remmelts en Tjietsche Jitses

3. Dopeling: Trijntje
Geboren op 8 maart 1777 in Ureterp
Gedoopt op 20 april 1777 in Ureterp en Siegerswoude
Dochter van Fokke Remmelts en Tjitsche Jitses

4. Dopeling: Roeltje
Geboren op 14 mei 1780 in Ureterp
Gedoopt op 16 juli 1780 in Ureterp en Siegerswoude
Dochter van Fokke Remmelts en Tjitsche Jitses

Tjitske Jitses is overleden voor 3 juni 1781:

Opsterland overlijden/begraven 1781
Overleden: de vrouw van Fokke Remmelts
Datum    : 3 juni 1781

Tekst    : "ontfangen uit die bekken van Fokke Remmelts vrouw tot Ureterp die
            so(mma)"

Ontvangen 0-16-0 wegens collecte

Bron:
Archief van de Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen
Diaconie, kasboek 1775-1787
Toegangsnr.  : 244-78
Inventarisnr.: 26, niet raadpleegbaar

3 4 2 5
2e Huwelijk 1786-07-30 Ureterp, Friesland, Nederland Getrouwd met Goytske Cornelis

Opsterland, huwelijken 1786
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 juli 1786 in Ureterp
Man       : Fokke Remmerts afkomstig van Ureterp
Vrouw     : Goytske Cornelis afkomstig van Ureterp

Kind: Dopeling: Antje
Geboren op 13 november 1786 in Ureterp
Gedoopt op 24 december 1786 in Ureterp en Siegerswoude
Kind van Fokke Remmelts en Goijtske Kornelis

Goijtske Kornelis was de dochter van
Cornelis Durks en Antie Salomons:

Opsterland, dopen, geboortejaar 1755, doopjaar 1755
Dopeling: Goitske
Geboren op 24 april 1755
Gedoopt op 8 mei 1755 in Ureterp en Siegerswoude
Dochter van Cornelis Durks en Antie Salomons

Goytske Cornelis is overleden voor 16 maart 1788:

Opsterland overlijden/begraven 1788
Overleden: de vrouw van Fokke Remmelts
Datum    : 16 maart 1788

Tekst    : "uit het laad van die selve [ de vrou van Fokke Remmelts ] en van
            een kint dat bei Harmen Hendriks was"

Ontvangen 2-5-0 wegens collecte

 Opsterland overlijden/begraven 1788
Overleden: de vrouw van Fokke Remmelts
Datum    : 16 maart 1788

Tekst    : "bei het laken van de vrou van Fokke Remmelts"

Ontvangen 0-11-0 wegens huur laken

Bron:
Archief van de Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen
Diaconie, kasboek 1786-1802
Toegangsnr.  : 244-78
Inventarisnr.: 27, niet raadpleegbaar

Dochter Antje is overlden voor 21 september 1788:

Opsterland overlijden/begraven 1788
Overleden: het kind van Fokke Remmelts
Datum    : 21 september 1788

Tekst    : "uit het laad van Johannes Tjallings sijn kint en Fokke Remmelts
            sijn kint en een vreemde"

Ontvangen 2-16-0 wegens collecte

Bron:
Archief van de Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen
Diaconie, kasboek 1786-1802
Toegangsnr.  : 244-78
Inventarisnr.: 27, niet raadpleegbaar

3 2 5
3e Huwelijk 1792-11-04 Ureterp, Friesland, Nederland Getrouwd met Tjitske Roels

Opsterland, huwelijken 1792
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 november 1792 in Ureterp
Man       : Fokke Remmelts afkomstig van Ureterp
Vrouw     : Tjitske Roels afkomstig van Siegerswoude

Tjitske was de dochter van Roelof Fokkes en
Janke Beernts:
Dopeling: Tjitske
Geboren in december 1763 in Siegerswoude
Gedoopt op 7 februari 1764 in Ureterp en Siegerswoude
Dochter van Roel Fokkes en Janke Beernts

Kinderen:

1. Dopeling: Antje
Geboren op 24 april 1794 in Ureterp
Gedoopt op 14 september 1794 in Ureterp en Siegerswoude
Dochter van Fokke Remmelts en Tjitske Roels

2. Dopeling: Roel
Geboren op 23 december 1796 in Ureterp
Gedoopt op 29 januari 1797 in Ureterp en Siegerswoude
Zoon van Fokke Remmerts en Tjitske Roels

3. Dopeling: Tjitske
Geboren op 19 maart 1799 in Ureterp
Gedoopt op 14 april 1799 in Ureterp en Siegerswoude
Kind van Fokke Remmels en Tjitske Roelofs

Tjitske Roelofs is overleden voor 30 maart 1799:
 
Opsterland overlijden/begraven 1799
Overleden: de vrouw van Fokke Remmelts
Datum    : 30 maart 1799

Tekst    : "op die begravenis van Fokke Remm[e]lts vrou uijt het laat"

Ontvangen 0-14-0 wegens collecte
 
Opsterland overlijden/begraven 1799
Overleden: de vrouw van Fokke Remmelts
Datum    : 30 maart 1799

Tekst    : "en van dieselve [Fokke Remmelts vrou] van het laaken"

Ontvangen 0-14-0 wegens huur laken

Bron:
Archief van de Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen
Diaconie, kasboek 1786-1802
Toegangsnr.  : 244-78
Inventarisnr.: 27, niet raadpleegbaar

3 2 5
4e Huwelijk 1800-11-24 Ureterp, Friesland, Nederland Getrouw met Ytje Gosses

Opsterland, huwelijken 1800
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 november 1800 in Ureterp
Man       : Fokke Remmerts afkomstig van Ureterp
Vrouw     : Ytje Gosses afkomstig van Ureterp

Ytje was de dochter van Gosse Liubbes en
Grietje Derks:

Dopeling: Itje
Geboren op 26 juni 1732
Gedoopt op 6 juli 1732 in Ureterp en Siegerswoude
Dochter van Gosse Liubbes en Grietje Derks

Zij was eerder gehuwd met Jan Reitses:

Opsterland, huwelijken 1754
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 september 1754 in Ureterp
Man       : Jan Reitses afkomstig van Beets
Vrouw     : Ytje Gosses afkomstig van Ureterp

Jan Reitses was overleden voor 1 april 1796

Opsterland overlijden/begraven 1796
Overleden: Jan Reitses
Datum    : 1 april 1796

Tekst    : "ontfangen van de begrafenisen van Jan Reitses en van Jan Egberts"

Ontvangen 1-14-c wegens collecte

Bron:
Archief van de Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen
Diaconie, kasboek 1786-1802
Toegangsnr.  : 244-78
Inventarisnr.: 27, niet raadpleegbaar

Ytje Gosses is overleden op 26 december 1815:

Overlijdensakte Opsterland (mairie Ureterp),  1815
Aangiftedatum 28 december 1815, blad nr. 10
Yttje Gosses, overleden 26 december 1815, 84 jaar, vrouw
Gehuwd

"IJttje Gosses, oud 84 jaar, huisvrouw van Fokke Remmelts,
Arbeider te Ureterp"

3 2 5 6
Familienamen 1812-02-21 Ureterp, Friesland, Nederland  

Ureterp, deel 1 folio 41
Smid, Fokke Remmelts, Ureterp
Kinderen:
Remmelt 37, Marum, Roel 15, Ureterp,
 Jitske 39, Lippenhuizen, Trijntje 34, Drachten,
Roeltje 31, Siegerswoude, Antje 17, Marum

"Fokke Remmelts, wonende te Ureterp heeft
dezelve verklaard dat hij aanneemt de naam
van SMID voor familienaam en heeft het
volgende getal zoonen en dochters te weeten
Remmelt, oud 37 Jaar wonende te Marum
Roel, oud 15 Jaar, wonende te Ureterp
Jitske, oud 39 Jaar, wonende te Lippenhuizen
Trijntje, oud 34 Jaar, wonende te Dragten
Roeltje, oud 31 Jaar, wonende te Siegerswoude
Antje, oud 17 Jaar, wonende te Marum
en heeft deze met ons verteekend den
21 Februarij 1812

Dit is Fokke Remmelts Smid eigen
gezette handmerk X "

7
Overlijden 1817-03-14 Ureterp, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Opsterland, 1817
Aangiftedatum 15 maart 1817, blad nr. 9
Foke Remmelts de Smid, overleden 14 maart 1817, 72 jaar, man
Weduwnaar

"Foke Remmelts de Smid, oud 72 jaar, arbeider,
wonende te Ureterp, weduwnaar van IJtje Gosses,
zoon van Remmelt"

6

Ouders

Vader Sanders, Remmelt
Moeder Hendriks, IJtske
    Broer     Remmelts, Sander
    Zus     Remmelts, Sjoukjen
    Broer     Remmelts, Jan
    Broer     Remmelts, Cornelis
    Broer     Remmelts, Booke
         Remmelts, Fokke

Bijzonderheden

Zoon Roel Fokkes Smit trouwde in 1821 met Detje Sjoerds de Roos:

Huwelijksakte Opsterland, 1821
Man : Roel Fokkes Smit, oud 24 jaar, geboren te Ureterp
Ouders: Fokke Remmelts Smit en Tjitske Roels
Vrouw : Detje Sjoerds de Roos, oud 32 jaar, geboren te Drachten, gemeente
Smallingerland
Ouders: Sjoerd Hendriks de Roos en Jeltje Gustus
Datum : 10 mei 1821, akte nr. 20

Naaste verwanten

 1. Sanders, Remmelt
  1. Hendriks, IJtske
   1. Remmelts, Sander
   2. Remmelts, Sjoukjen
   3. Remmelts, Jan
   4. Remmelts, Cornelis
   5. Remmelts, Booke
   6. Remmelts, Fokke

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijksakte Opsterland
 2. Doopboek Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen Terwispel Hemrik
 5. Archief Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen
 6. Overlijdensakte Opsterland
 7. Familienamen 1811