Popes, Jetske

Geboortenaam Popes, Jetske
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Stemkohieren 1728 Twijzel, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Twijzel (Achtkarspelen)
Stem nr. 34, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Yetske Popes, voor zichzelf en uit naam
     van haar kinderen, eigenaar en gebruiker

Stemkohier 1728 Twijzel (Achtkarspelen)
Stem nr. 35, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Diaconie van Twijzel, eigenaar voor 1/2
Yetske Popes, voor zichzelf en uit naam
     van haar kinderen, eigenaar voor 1/2, en gebruiker
     voor 't geheel

1
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Kooten, Friesland, Nederland  

Jetske Popes
Aangebodene Capitalen: 3 - 3
Personen: 6
Koten

2
Quotisatie 1749 Kooten, Friesland, Nederland  

wed. Teeke Sybes, Achtkarspelen
               Plaats:  Kooten
         Omschrijving:  welgestelde boerinne
           Gezin volw:  5
              Aanslag:  48-19-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Achtkarspelen, fol. 83

3
Lidmaat 1758 Kooten, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Achtkarspelen, 1758
Jetske Popes
Woonplaats: Twijzel
Weduwe van Teeke Sybes
 - In april 1758 lidmaat

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Twijzel en Kooten,
lidmaten 1758-1769 en 1772-1850
DTB 34 blad 2

Gedeelte Lidmatenboek:

"In de Kooten:
Jan Tjibles
Jetske Popes wed. Teeke Sybes-overleden
Anne Teekes
Gauke Teekes
Gertie Teekes
Sijtze Wolters en
Antie Klaases zijne Huisvrouw"

Opm:
In deze lijst staan na Jetske Popes
haar kinderen vermeld.
Sijtze Wolters was de broer van
IJbeltje Wolters, vrouw van Jan
Binnerts. Gauke Teekes trouwde
in 1760 met Lijsbert jans, dochter
van Jan Binnerts en Ijbeltje Wolters.

4

Ouders

Vader Liebbes, Poope
Moeder Hidsers, Gertje
         Popes, Jetske
    Broer     Popes, Hidzer
    Broer     Popes, Liebbe

Families

Getrouwd Man Sybes, Taeke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1708-11-04    

Achtkarspelen, dopen, doopjaar 1708
Dopeling: Baukje
Gedoopt op 4 november 1708 in Twijzel/Kooten
Dochter van Taeke Sybes en niet genoemde moeder

5
  Kind.
 1. Taekes, Gauke

Naaste verwanten

 1. Liebbes, Poope
  1. Hidsers, Gertje
   1. Popes, Jetske
    1. Sybes, Taeke
     1. Taekes, Gauke
   2. Popes, Hidzer
   3. Popes, Liebbe

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Stemkohieren Friesland
 2. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 3. Quotisatie 1749
 4. Lidmatenboek Achtkarspelen
 5. Doopboek Hervormde gemeente Twijzel Kooten