Harmens, Wybren

Geboortenaam Harmens, Wybren
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1708-02-05    
1
Doop 1708-02-05 Oudega, Friesland, Nederland  

Dopeling Wybbren,
zoon van Harmen Goitses en
Aaltje Hendriks

1
Omschrijvinghe van familiën in Friesland 1744 Opeinde, Friesland, Nederland  

Wybren Harmens
Aangeboden capitalen:
5 - 0 - 0
Personen: 7
Opeijnde

2
Quotisatiekohieren 1749 Opeinde, Friesland, Nederland  

Wybren Harmens
omschrijving: boer
gezin volw: 4 kind: 4
aanslag: 41 - 19 - 8

3

Ouders

Vader Goitses, Harmen
Moeder Hendriks, Aaltje
         Harmens, Wybren
    Broer     Harmens, Goijtze

Families

Getrouwd Vrouw Hinnes, Hinke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijksafkondiging 1733-08-01 Oudega, Friesland, Nederland  

man: Wybren Harmens afkomstig van Opeinde
vrouw: Hincke Hinnes afkomstig van Opeinde,
1e proclamatie

4
Huwelijk na 1733-08-01    
4
Belijdenis 1740-02-14 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1740
Man: Wybbren Harmens
Vrouw: Hinke Hennis
Woonplaats: Rottevalle
- Op 14 februari 1740 belijdenis

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oudega, Nijega en Opeinde,
lidmaten 1640-1697 en 1701-1743
DTB 626 blad 77

5
Lidmaten 1747-09-03 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1747
Man: Wibren Harmens
Vrouw: Hinke Hinnes
- Op 3 september 1747 ingekomen van Oudega

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Rottevalle,
lidmaten 1724-1850
DTB 631 blad 34

5
  Kind.
 1. Wybrens, Aattje

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep boer
3

Naaste verwanten

 1. Goitses, Harmen
  1. Hendriks, Aaltje
   1. Harmens, Wybren
    1. Hinnes, Hinke
     1. Wybrens, Aattje
   2. Harmens, Goijtze

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
 2. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 3. Quotisatie 1749
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
 5. Lidmatenboek Smallingerland