Tjoelker, Roelof 1

Geboortenaam Tjoelker, Roelof
Roepnaam Roel
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan 99 jaren, 2 maanden, 14 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1912-10-18 Grijpskerk, Groningen, Nederland  
 
Huwelijk 1935-06-03 Leek, Groningen, Nederland  
2a
Frauduleuze slachting 1941-12-04 Leek, Groningen, Nederland  
 
Inschrijving kiesregister 1958 Camden, New South Wales, Australië  

Kiesdistrict Macarthur (regio Sydney, Australië).

Naast Roelof Tjoelker is tevens 'Antje Sytske Tjoelker' vermeld. Het is niet duidelijk wie dit is. Het zou een andere dochter kunnen zijn; omdat ze minstens meerderjarig moet zijn, zou ze geboren moeten zijn in 1936 of 1937. (Wytze Tjoelker vermeldt dat er vijf kinderen zouden zijn, van wie wij er slechts vier hebben gevonden.) De namen passen prima in de familie: haar grootmoeder aan vaderszijde is Antje de Haan, en Sytske is de naam van haar tante, de broer van Roelof Tjoelker. Ook hebben de andere kinderen hebben dubbele voornamen. Een andere mogelijkheid is dat Roelof en Anke Tjoelker na aankomst in Australië in eerste
instantie naar een familielid in Macarthur zijn gegaan.

3a
Inschrijving kiesregister 1963 Penrith, New South Wales, Australië  

Kiesdistrict Macqerie (regio Sydney, Australië)

Naast Roelof Tjoelker is tevens zijn vrouw Anke Tjoelker vermeld.
Kennelijk zijn de Tjoelkers tussen 1958 en 1963 verhuisd naar een
andere voorstad van Sydney.

3b
Inschrijving kiesregister 1980 Penrith, New South Wales, Australië  

Kiesdistrict Macqerie (regio Sydney, Australië)

Naast Roelof Tjoelker is ook hier zijn vrouw Anke Tjoelker vermeld.

3c
Overlijden voor 2012    
 

Ouders

Vader Tjoelker, Jilles Meinderts
Moeder de Haan, Antje
    Broer     Tjoelker, Menno
    Zus     Tjoelker, Sijtske
         Tjoelker, Roelof

Media

Bijzonderheden

In 1930 woonde Roelof Tjoelker nog in Grijpskerk, zoals blijkt uit de overlijdensadvertentie
van vader Jilles Tjoelker.

Op 3 juni 1935 trouwde Roelof Tjoelker te Leek met Anke van Dijk, geboren te Zevenhuizen,
gemeente Marum.
(zie Media/Galerij)

In geboorteadvertenties in het Nieuwsblad van het Noorden vonden we de volgende gegevens
over hun kinderen:

1. Leentje Anna, geboren 7 november 1935 te Leek
2. Jantje Willemke, geboren 16 augustus 1939 te Leek
3. Jet Meintje, geboren op zaterdag 18 apr 1942 te Leek.
4. Stientje Jacoba, geboren op zaterdag 18 apr 1942 te Leek.
(zie Media/Galerij)

Volgens Wytse J. Tjoelker ('De Tjoelkers en de Tsjoele') waren er in totaal vijf dochters.

Roelof Tjoelker oefent het beroep van smid/loodgieter/installateur uit. Bij verscheidene
aanbestedingen is zijn naam terug te vinden.
Op 21 oktober 1950 biedt Roelof Tjoelker zijn bedrijf ('een flinke zaak' die 'een best bestaan'
oplevert) te koop aan in verband met emigratie naar Australië.

In een overlijdensadvertentie voor zijn broer Menno Tjoelker, overleden op 24 januari 1979 staan
de namen R. Tjoelker en A. Tjoelker-van Dijk, Australië (zonder nadere plaatsaanduiding) nog
vermeld. Dat is vermoedelijk de laatste betrokkenheid bij aangelegenheden in Nederland; bij het
overlijden van schoonzuster Henderika Catharina Kaspers in 1992 worden Roelof en zijn vrouw niet
vermeld in de rouwadvertenties. Mogelijk waren ze toen reeds overleden. De kinderen onderhouden
klaarblijkelijk ook geen betrekkingen meer met de familie in Nederland. Gezien de jonge leeftijd van
de kinderen waarop ze naar Australië emigreerden is dat niet vreemd.

Ancestry.com heeft gegevens over de Australische stemgerechtigden (kiesregisters) en daarin komt
Roelof Tjoelker enkele malen voor. Helaas zijn de originele documenten alleen in te zien na betaling
van een aanzienlijk bedrag. De vrij toegankelijke gegevens uit de index zijn hierboven vermeld als
'gebeurtenis'. (25 november 2014)

Opmerking: niet alle jaren in de aangegeven periode (1903-1980) zijn geïndexeerd.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Smid/loodgieter/installateur
4a

Naaste verwanten

 1. Tjoelker, Jilles Meinderts
  1. de Haan, Antje
   1. Tjoelker, Menno
   2. Tjoelker, Sijtske
   3. Tjoelker, Roelof

Voorouders

Bronverwijzing

 1. De Tjoelkers en Tsjoele - Wytse J. Tjoelker, 1993
 2. Huwelijksakte Leek
   • Datum: 1935-06-03
 3. Electoral Rolls New South Wales, Australia
   • Datum: 1958
   • Datum: 1963
   • Datum: 1980
 4. Leeuwarder Courant
   • Datum: 1950-10-24
   • Pagina: Advertentie, blz. 5