Edsgers, Jotj 1 2 3 4

Geboortenaam Edsgers, Jotj
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1688-11-25    
 
Doop 1688-11-25 Koudum, Friesland, Nederland  

Gedoopt op 25 november 1688 in Koudum
Dopeling: Jodts, dochter
   Vader: Edsger Everts
  Moeder: Eeuck Sijtjes

2
Huwelijk 1711-02-01 Koudum, Friesland, Nederland Getrouwd met Piebe Reins

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1711
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 februari 1711 in Koudum
 Bruidegom: Piebe Reins
     Bruid: Jotj Edsgers
Opmerking : Hij is Doopsgezind

Piebe Reins was ws. de zoon van Reijn Pijbes
en Geel Hijlckes:

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1683
Vermelding: Bevestiging huwelijk op
3 december 1683 in Koudum
 Bruidegom: Reijn Pijbes
     Bruid: Geel Hijlckes

Kinderen van Piebe Reins en Jotj Edsgers:

1. Gedoopt op 16 september 1714 in Koudum
Dopeling: Sijtje, zoon
   Vader: Piebe Reins
  Moeder: Jotj Edsgers

2. Reijn, geboren rond 1715
Gedoopt op belijdenis op 11 februari 1735 in Koudum
Dopeling: Rein Piebes, zoon
   Vader: niet genoemd
  Moeder: niet genoemd
Opm.: De dopeling is van menniste afkomst

1 2

Ouders

Vader Everts, Edsger
Moeder Sijtjes, Eeuwck
         Edsgers, Jotj
    Broer     Edsgers, Evert
    Zus     Edsgers, Atke
    Zus     Edsgers, Jaaitje
    Zus     Edsgers, Jel

Media

Bijzonderheden

Gegevens zoon Reijn Piebes:

Reijn Piebes trouwde in 1748:

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1748
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 maart 1748 in Koudum
Bruidegom: Rein Piebeszn afkomstig van Koudum
Bruid: Jol Tjerks afkomstig van Koudum

Jol Tjerks was ws. de dochter van Tjerk Uilkes en Rinck Douwes:

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 september 1724 in Koudum
Bruidegom: Tjerk Uilkes afkomstig van Balk
Bruid: Rinck Douwes afkomstig van Koudum

Kinderen van Reijn Piebes en Jol Tjerks, gedoopt te Koudum:
1. Piebe, 15 december 1748
2. Tjerk, 6 september 1750
3. Piebe, 24 december 1752
4. Rink, 28 september 1755
5. Tjerk, 18 november 1759
6. Tjerk, 23 augustus 1761
7. Jotj, 19 augustus 1764

Hemelumer Oldeferd Quotisatie 1749
Plaats: Koudum

Omschrijving: zeevarende
Perso(o)n(en): Reyn Pybes
Aant. volw. : 2
Aant. kind. : 1
Aanslag : 27:9:00
Verhoging : -
Vermogen : -

In de Nederlandse Sont-registers en in de Deense Sont-tolregisters
(de administratie van Deense belastingheffing op doorvaart van de
Sont) zijn een flink aantal doorvaarten van Reijn Piebes vastgelegd.
In de jaren 1758-1776 zeilde hij een of meer keren per jaar op en
neer naar havens aan de Oostzee om hout of graan te halen, zie het
pdf-documentje in de galerij.

Naaste verwanten

 1. Everts, Edsger
  1. Sijtjes, Eeuwck
   1. Edsgers, Jotj
   2. Edsgers, Evert
   3. Edsgers, Atke
   4. Edsgers, Jaaitje
   5. Edsgers, Jel

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
 2. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 3. Quotisatie 1749
 4. Nederlandse Sontregisters