Eises, Aukje

Geboortenaam Eises, Aukje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 47 jaren, 4 maanden, 28 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1759-06-10    
1
Doop 1759-06-10 Drachten, Friesland, Nederland  

Dopeling Aukjen,
dochter van Eise Binnerts en
Jetske Jelles

1
Overlijden 1806-11-07 Suameer, Friesland, Nederland  

Aukjen Eisses,
oud 48 jaar,
Opm: De overledene was weduwe.
(klopt niet!)

2
Familienamen 1811 1811-12-27 Nijland, Friesland, Nederland  

Aukjen Eisses wordt ook vermeld met
de achternaam Eisma.
Haar jongere broer Molle nam die naam aan
te Nieuwland (Nijland).
Molle Eizes Eisma is op 12 januari 1821
overleden in Wymbritseradeel op
51-jarige leeftijd.

3 4

Ouders

Vader Binnes, Eijze
Moeder Jelles, Jitske
         Eises, Aukje

Families

Getrouwd Man de Jong, Jelle Wytses
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1778-01-04 Garijp, Friesland, Nederland  

man: Jelle Wytses afkomstig van Suameer
vrouw: Aukien Eises afkomstig van Noorderdrachten

Jelle Wytses en Aukien Eises waren verre familie van elkaar.
Grootvader Jelle Sybrens van Aukien Eises was een broer van
Aaltje Sybrens, moeder van Jelle Wytses.

5
  Kind.
 1. de Jong, Jitske Jelles

Naaste verwanten

 1. Binnes, Eijze
  1. Jelles, Jitske
   1. Eises, Aukje
    1. de Jong, Jelle Wytses
     1. de Jong, Jitske Jelles

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Drachten
 2. Grietenij Tietjerksteradeel, register van overledenen
 3. Familienamen 1811
 4. Overlijdensakte Wymbritseradeel
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude