Heineman, Franske Borres

Geboortenaam Heineman, Franske Borres
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 62 jaren, 11 maanden, 8 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1743-08-11    
 
Doop 1743-08-11 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1743
Gedoopt op 11 augustus 1743 in Koudum
Dopeling: Franske, dochter
Vader: Borrus Heineman
Moeder: Jel Edsgers

1
1e Huwelijk 1770-11-22 Makkum, Friesland, Nederland Getrouwd met Erasmus Ulbes

Wonseradeel, huwelijken 1770
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 november 1770 in Makkum
Bruidegom: Erasmus Ulbes afkomstig van Makkum
Bruid: Franske Heinman afkomstig van Makkum

Erasmus Ulbes was geboren in 1742 te Makkum:

Wonseradeel, dopen, geboortejaar 1742, doopjaar 1742
Geboren op 15 juli 1742
Gedoopt op 19 juli 1742 in Makkum
Dopeling: Erasmus, zoon
Vader: Ulbe Erasmus
Moeder: Lijsbeth Freerks

Wonseradeel Quotisatie 1749
Plaats: Makkum

Omschrijving : gering matroos
Perso(o)n(en): Ulbe Erasmus
Aant. volw. : 2
Aant. kind. : 2
Aanslag : 11:13:00

Kinderen van Erasmus Ulbes en Franske Borres
Heineman:

1. Jel
Geboren op 28 juni 1772 in Koudum
Gedoopt op 12 juli 1772 in Koudum
Dopeling: Jel, dochter
Vader: Erasmus Ulbes
Moeder: Franske Boris Heineman

2. Ulbe
Geboren op 4 april 1776 in Koudum
Gedoopt op 28 april 1776
Dopeling: Ulbe, zoon
Vader: Erasmus Ulbes
Moeder: Franske Borus

3. Boris
Geboren op 9 juni 1782 in Makkum
Gedoopt op 27 juni 1782 in Makkum
Dopeling: Boris, zoon
Vader: Erasmus Ulbes
Moeder: Franske Boris

Opmerking: De moeder is doopheffer

2 3 3 4
2e Huwelijk 1803-05-29 Makkum, Friesland, Nederland  

Wonseradeel, huwelijken 1803
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 mei 1803 in Makkum
Bruidegom: Haije Pieters Rolge afkomstig van Makkum
Bruid: Franske Boris Heineman afkomstig van Makkum

Opmerking : hij is weduwnaar, zij is weduwe

2
Overlijden 1806-07-20 Makkum, Friesland, Nederland  

Wonseradeel overlijden/begraven 1806
Overleden: Franskjen Boris Heineman, oud 62 jaar
Datum: 20 juli 1806
Plaats: Makkum

Opmerking: De overledene was gehuwd en laat een kind na

5

Ouders

Vader Heineman, Borrus Claases
Moeder Edsgers, Jel
    Zus     Heineman, Janke Boris
    Broer     Heineman, Claas Boris
    Broer     Heineman, Evert Borres
    Zus     Heineman, Eeuw Borres
         Heineman, Franske Borres
    Zus     Heineman, Binkje Borus
    Zus     Heineman, Jel Boris

Naaste verwanten

 1. Heineman, Borrus Claases
  1. Edsgers, Jel
   1. Heineman, Janke Boris
   2. Heineman, Claas Boris
   3. Heineman, Evert Borres
   4. Heineman, Eeuw Borres
   5. Heineman, Franske Borres
   6. Heineman, Binkje Borus
   7. Heineman, Jel Boris

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Makkum
 3. Doopboek Hervormde gemeente Makkum
 4. Quotisatie 1749
 5. Register van overledenen, Grietenij Wonseradeel, 1806-1811