Dircks, IJpe

Geboortenaam Dircks, IJpe
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Stemkohieren 1698 Wouterswoude, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Wouterswoude (Dantumadeel)

Stem nr. 5, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Juffr. Jetske van Aylva, eigenaar
Ypo  Dircks, gebruiker

Stem nr. 8, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Juffr. Jetske van Aylva, eigenaar
Ype Dircks, gebruiker

1

Families

Getrouwd Vrouw Dircks, Aukje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1697    
 
Lidmaten 1697 Dantumawoude, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Dantumadeel, 1697
  Man: Ype Dircks
Vrouw: Auck Dircks
 - In 1697 lidmaat te Dantumawoude
Opm. : vertrokken naar Akkerwoude

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Dantumawoude, Driesum en
Wouterswoude, lidmaten 1697-1744 en
1748-1850
DTB 166 blad 2

2
  Kind.
 1. IJpes, Jan

Naaste verwanten

  1. Dircks, IJpe
   1. Dircks, Aukje
    1. IJpes, Jan

Bronverwijzing

 1. Stemkohieren Friesland
 2. Lidmatenboek Dantumadeel