Sijbes, Sijtse

Geboortenaam Sijbes, Sijtse
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Stemkohieren 1728 Kooten, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Kooten (Achtkarspelen)
Stem nr. 15, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Teeke Sybes, eigenaar voor 1/3
Sytse Sybes, eigenaar, met Teeke Sybes,
     voor 2/3
Joannes Sjerdts erven, eigenaar
Jochum Douwes, gebruiker

1
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Kooten, Friesland, Nederland  

Sijtse Sijbbes
Aangebodene Capitalen: 2
Personen: 3
Coten

2
Quotisatie 1749 Kooten, Friesland, Nederland  

Quotisatiekohieren 1749

Sytse Sybes, Achtkarspelen
               Plaats:  Kooten
         Omschrijving:  welgestelde boer
           Gezin volw:  4
              Aanslag:  43-9-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Achtkarspelen, fol. 82

2
Overlijden voor 1758    

Lidmatenboek Achtkarspelen, 1758
Man  : Sytze Sybes
Vrouw: Aaltie Waatses
Woonplaats: Kooten
 - In april 1758 zij lidmaat

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Twijzel en Kooten,
lidmaten 1758-1769 en 1772-1850
DTB 34 blad 3

"Aaltie Waatzes wed. Sijtze Sijbes-overleden"

Opm:
Sijtse Sijbes is dus voor april 1758 overleden.

3

Ouders

Vader Sytses, Sybe
    Broer     Sybes, Taeke
         Sijbes, Sijtse

Naaste verwanten

  1. Sytses, Sybe
    1. Sijbes, Sijtse
    2. Sybes, Taeke

Voorouders

Bronverwijzing

  1. Stemkohieren Friesland
  2. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
  3. Lidmatenboek Achtkarspelen