van Steenwinckel, Andries 1

Geboortenaam van Steenwinckel, Andries
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan rond 36 jaren, 8 maanden, 25 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1587 Antwerpen, Antwerpen, België  
 
Ondertrouw 1610-01-26 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

inschrijvingsdatum: 26-01-1610
naam bruidegom: [van] Steenwinckel, Andries
naam bruid: Caleijt, Catelijn

"Andries van Steenwinkel van Antwerpen
kleermaker oud 23 Jaren,18 ans, wonende
op de Breedstraet geassisteert met Maijken Melis
sijn moeder ter eenre ende
Cathelijne Caleijtt van Antwerpen oud 23 Jaren,
10 ans, wonende after de Nieu(we) Kerk
geassisteert met Hans Caleijt hare broeder
ende Claerken Caleijt hare moeijken zijnde
den kosten opgelegh van vaders consent
en geen afvrag(ing) ter andre zijde"

Opmerking:
moeijken - tante

Kinderen, gedoopt te Amsterdam:

1. en 2. Katelijn (Kootelijn) en Willem,
9 november 1610
Ouders: Andries van Steenwinkel en Katrijna Caleijt
Getuigen: Willem van Steenwinkel en Michgiel Caleijt (vader van Katrijna Caleijt)
Nieuwe Kerk

3. Willem, 9 februari 1612, zoon
van Andries van Steenwinckel en Katharijna Kaleijt
getuigen: Willem van Steenwinckel en Susanna Kiekepoost (vrouw van Hans Caleijt)
Oude Kerk

4. Maijken, 8 augustus 1613, dochter
van Andries Steenwinkel en Katarijn Kaleijt
getuigen: Hans Kaleijt en Maijken Steenwinkel
Oude Kerk

5. Catrijna, 31 maart 1615, dochter
van Andries van Steenwinckel en Catrijna Caleijt
getuige: Beatrijs Joosten (vrouw van Karel Caleijt)
Nieuwe Kerk

6. Machiel, 23 februari 1617, zoon
van Andries van Steenwinckel en Catarijna Caleijt
getuigen: Carel Caleijt en Elijsabet van Steenwinckel
Oude Kerk

7. Andries, 5 februari 1619, zoon
van Andries van Steenwinckel en Catrijna Caleijt
getuige: Dirck Aerjans
Nieuwe Kerk
Opmerking:
Dirck Aerjans was getrouwd met Lijsbeth van Steenwinkel, zuster van Andries.

8. Joannes, 25 oktober 1620, zoon
van Andries van Steenwinckel en
Catrijna Caleij
getuige: Elisabeth van der Mart
Nieuwe Kerk

In 1615 werd een kind van Andries van Steenwinckel begraven:
ingeschrevene: Stijenwijnckel, Andris
datum begrafenis: 27-11-1615
begraafplaats: Oude Kerk
relatie informatie: Kind van

"Den 27 een kijnt van Andris Stijenwijnckel
op een baertijen wonnende in de
Halstech"

In 1619 werd een kind van Andries van Steenwinckel begraven:
ingeschrevene: Stijwijnckel, Andrijs
datum begrafenis: 15-10-1619
begraafplaats: Oude Kerk
Kind van

"Den 15 tkijnt van Andries Stijnwinckel
wonende in de Halsteech"

In 1620 werd ook een kind van hem begraven:
ingeschrevene: Stijenwijnckel, Andrijs
datum begrafenis: 28-10-1620
begraafplaats: Oude Kerk
relatie informatie: Kind van

"Den 28 een kijnt van Andrijs Stijenwinckel
wonende in de Halsteech"

In 1623 overleed de oudste dochter van
Andries van Steenwinckel:
ingeschrevene: Stijnwijnckels, Kattelijn
datum begrafenis: 19-10-1623
begraafplaats: Oude Kerk

"Den 19 Kattelijn Stijnwijnckels vrijster
wonende in de Halsteech op het Hockijen
van dije Dwarsstrat"

 

2 3 4 5
Huwelijk 1610-02-16 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Catelijna Kaleijt

Den 16 february 1610
van D. Roelandes

Andries Steenwinckel
Catelijna Kaleijt

Opmerking:
D. Roelandes - Jacobus Rolandus, geboren in 1562 te Delft, gestorven in Leiden in 1632. In 1603 nam hij het beroep aan naar Amsterdam.

 

6 7a
Verkoping 1623-04-17    

Den 17 april 1623 sijn vercoft de naergelatene goederen
van Andries Steenwinckel ende Catlijn Caleth,
In de Halssteegh op de hoeck van de dwarsstraet in Amsterdam

 

8
Overlijden voor 1623-09-26    
 
Begrafenis 1623-09-26 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

ingeschrevene: Stijenwijnckel, Andrijs
datum begrafenis: 26-09-1623
begraafplaats: Oude Kerk

ingeschrevene: Stijenwijnckels, Lijntijen
ingeschrevene: Stijenwijnckel, Andrijs
datum begrafenis: 26-09-1623
begraafplaats: Oude Kerk
relatieinformatie:
Vrouw van

"Den 26 Andrijs Stijenwijnckel wonende
in de Halsteech
Den 26 Lijntijen Stijenwijnckels wonende
als vooren, dije huijsvrow van Andrijs
Stijenwijnckel"

Beiden op dezelfde dag begraven!

 

5

Ouders

Vader van Steenwinckel, Willem
Moeder Melijs, Mayke
    Zus     van Steenwinckel, Janneken
    Broer     van Steenwinckel, Guilliam
    Zus     van Steenwinckel, Maayke Willems
         van Steenwinckel, Andries
    Broer     van Steenwinckel, Daniel
    Zus     van Steenwinckel, Lijsbeth
    Zus     van Steenwinckel, Susanna
    Broer     van Steenwinckel, Jan

Bijzonderheden

Michiel en zijn zoon Hans Caleijt lieten zich in 1589 en 1597 als poorter
in Amsterdam inschrijven:

inschrijvingsdatum: 08-11-1589
naam: Caleyt, Michiel
beroep: Kousenmaker
plaats in bron: Antwerpen

inschrijvingsdatum: 07-05-1597
naam: Calet, Hans
beroep: Kousenmaker
plaats in bron: Antwerpen

Karel Caleijt, broer van Cathelijne Caleijt, ging in 1610 in ondertrouw te Leiden

5 november 1610:
"Kaerl Caleijt coussemaecker wonende althans tot
Amstelredamme, die attestatie heeft overgelevert,
dat zijn vader int voorgenomen huwelick consenteert.
Ende was geassisteert met Mathijs Willemse van Tol
zijn bekende met
Beatris Joosten Jongedochter van Leijden vergeselschapt
met Lijsbeth Claes haer moeder"

Daarna ondertrouw in Amsterdam:
inschrijvingsdatum: 06-11-1610
naam bruidegom: Caleijt, Karel
naam bruid: Joosten, Beatrix

"Op den zesden Novembris 1610 compareerde voor Bas ende Nek
Kaerle Caleijt van Antwerpen koussemaker oud 34 Jaeren
wonende op de Nieuwe Zijds Voorburghwal ... opgeleght zijns vaders
consent ende hand die den secretario wel bekent is ende versochte
zijne drie sondaegse uijtroepingen
met Beatrix Joosten van Leijden en aldaer woonachtigh daer toe
vertonende behoirlicke acte ende attestatie tot Leijden gedaen ... "

Hans Caleijt, broer van Cathelijne Caleijt, trouwde in 1606 te Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 29-09-1606
naam bruidegom: Caleijt, Hans
naam bruid: Kijkenpoost, Susanna

"Hans Caleijt van Antwerpen oud 37 Jaeren, 13 ans, wonende in de
St. Annendwarsstraet geassisteert met Michiel Caleijt sijn vader
ter eenre ende
Susanneken Kijkenpoost oudt 26 jaren woonende op de Singel
bij Jan Rooden poort geassisteert met Jacob Kijkenpoost haer
vader en Maeijken Metsue haer moeder ter andre sijde
(handtekening)
Hans Caleijt
Susanna Kikenpoost"

Vader Jacob Kijkenpoost had zich in 1580 in Amsterdam als poorter laten inschrijven:
inschrijvingsdatum: 11-01-1580
naam: Kickepost, Jacob
beroep: Kramer
plaats in bron: Ronse

Toelichting:
Ronse (Renaix) is een plaats in Oost-Vlaanderen in België.

Vervolgens ging hij blijkbaar naar Engeland en vestigde zich in 1589
opnieuw in Amsterdam:

Inschrijvingsdatum: 18-10-1589
naam: Kieckepost, Jacques
beroep: Schoenmaker
plaats in bron: Engelant

Kinderen van Hans Caleijt en Susanneken Kijkenpoost, gedoopt te Amsterdam:

1. Michiel, 23 september 1607, Oude Kerk,
zoon van Hans Kaleit en Susanna Kiekepost
getuigen: Michiel Kaleit en Marijtjen Metszu

2. Marijtgen, 3 juli 1608, Oude Kerk, dochter
van Hans Karet en Susanna Kiekepoest
vader: Boxmaker (broekenmaker)
getuigen: Jacob Kieckepost en Katelijn Martensdr

3. Angnietje, 17 januari 1610, Nieuwe Kerk
dochter van Hans Calaijt en Susanna Kiekepost
getuige: Carel Caleijt

4. Jacob, 5 mei 1611, Oude Kerk
zoon van Hans Kaleijt en Suisanneken Kieckepost
getuigen: Jakes Marsijs en Bijaterus Joosten

Opmerking:
Jakes Marsijs is vermoedelijk Jaques Merchijs,

5. Joannus, 15 april 1612, Oude Kerk
zoon van Hans Kaleijt en Susanna Kiekepost
getuigen: Andris van Steenwinkel en Sara de Vos

6. Michiel, 8 augustus 1613, Oude Kerk
zoon van Hans Kaleijt en Susanna Kiekepost
getuigen: Klara Kaleijt en Henrik Balde
Opmerking:
Op dezelfde dag werd Maijken de dochter
van Andries van Steenwinckel gedoopt!
(zie boven)

7. Joannes, 30 september 1614, Nieuwe Kerk
zoon van Hans Kaleijt en Susanna Kiekepost
getuige: Katelijna Kaleijt

Susanneken Kijkenpost is begraven in 1615 te Amsterdam:

ingeschrevene: Kijkenpost, Susanneken
datum begrafenis: 03-09-1615
begraafplaats: Nieuwe Kerk en Engelse Kerk

"Susanneken Kijkenpost in d'oude Hoochstraet
in Soenenborg begraven 3 September 1615
op 't hooge Coor"

 

Naaste verwanten

 1. van Steenwinckel, Willem
  1. Melijs, Mayke
   1. van Steenwinckel, Janneken
   2. van Steenwinckel, Guilliam
   3. van Steenwinckel, Maayke Willems
   4. van Steenwinckel, Andries
   5. van Steenwinckel, Daniel
   6. van Steenwinckel, Lijsbeth
   7. van Steenwinckel, Susanna
   8. van Steenwinckel, Jan

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Poorterboeken Amsterdam
 2. Ondertrouwregisters Amsterdam
 3. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 4. Doopboeken Amsterdam
 5. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
 6. Trouwboek Amsterdam Nieuwe Kerk Nederlands Hervormd
 7. P.J. Blok en P.C. Molhuysen: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek
   • Pagina: deel 3
 8. The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories