Oebles, Jan

Geboortenaam Oebles, Jan
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 88 jaren, 10 maanden, 5 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1677-07-16    
 
Doop 1677-07-16    

Tietjerksteradeel, dopen, doopjaar 1677
Dopeling: Jan
Gedoopt op 16 juli 1677 in Oostermeer, Eestrum
Kind van Ouble Atzes en niet genoemde moeder

1
Stemkohieren 1728 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Oostermeer (Tietjerksteradeel)
Stem nr. 18, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Oud-kolonel Cornelius van Scheltinga, eigenaar
     voor 3/8
De heer Wyckel, eigenaar voor 3/16
De heer Ammema erven, eigenaar voor 3/16
De heer Gosvyn Theodoor baron van Coehoorn
      eigenaar voor 1/4
Jan Oebeles, gebruiker
Wybren Wopkes, gebruiker

2
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744-03-13 Harkema-Opeinde, Friesland, Nederland  

Jan Ubles
Aangeboden Capitalen: 5
Personen: 4
Harkema Opeinde

3
Belijdenis 1745 Harkema-Opeinde, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Achtkarspelen, 1745
Jan Oebles, huisman in 't Klooster
In november 1745 belijdenis te Harkema Opeinde

"Den ... November ejusdem Anni Jan Oebles huisman
in 't Clooster van Harkema-Opende als lidmaat
deser gemeente op sijne belijdenisse aangenomen"

Opm:
Met 't Clooster wordt waarschijnlijk Buweklooster bedoeld.
Deze plaats is vernoemd naar Buwe Harkema, die
hier rond 1250 een nonnenklooster stichtte.

ejusdem Anni - van hetzelfde jaar

4
Quotisatie 1749 Harkema-Opeinde, Friesland, Nederland  

Quotisatiekohieren 1749

Jan Ubles, Achtkarspelen
               Plaats:  Harkema Opeinde
         Omschrijving:  redelijk welgestelde boer
           Gezin volw:  4
              Aanslag:  43-9-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Achtkarspelen, fol. 58

5
Overlijden 1766-05-22 Buweklooster, Friesland, Nederland  

Achtkarspelen overlijden/begraven 1766
Overleden: Jan Oebles, oud 90 jaar
Datum    : 22 mei 1766
Plaats   : Harkema-Opeinde

"Jan Oebles Huisman in Bovklooster onder
Harkema-Opende overleeden 22 May in den
ouderdom van 90 jaar of daar omtrent
begraven den 29 dito in Oostermeer".

6 4
Begrafenis 1766-05-29 Oostermeer, Friesland, Nederland  
4

Ouders

Vader Atzes, Ouble
Moeder Jans, Mayke
         Oebles, Jan

Families

Getrouwd Vrouw Hylkes, Sijke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1709-06-09 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, huwelijken 1709
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 juni 1709
Man : Jan Ubles
Vrouw : Seuke Hylkes

7
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Oostermeer, Eestrum

1. Antje, 11 januari 1711
2. Mayke, 23 oktober 1712
3. Oebele, 3 oktober 1714
4. Tjets, 22 maart 1716
5. Atse, 13 augustus 1724

  Kind.
 1. Jans, Oebele

Naaste verwanten

 1. Atzes, Ouble
  1. Jans, Mayke
   1. Oebles, Jan
    1. Hylkes, Sijke
     1. Jans, Oebele

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
 2. Stemkohieren Friesland
 3. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 4. Lidmaten Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
 5. Quotisatie 1749
 6. Register van overledenen, Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
 7. Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum