Schurink, Aaltjen Filips

Geboortenaam Schurink, Aaltjen Filips
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 72 jaren, 16 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1755-02-16    
1
Doop 1755-02-16 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Aaltjen dochter van Filip Schuirink
en Leuntjen Jacobs Prins
getuige Neeltjen Schurink,
zuster van Filip.

1
Overlijden 1827-03-01 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Gemeente: Zwartsluis
Aktenummer: 11
Aangiftedatum: 00-00-1827
Overledene Aaltje Schuuring

Gedeelte akte:

"dat Aaltje Schuring van beroep winkelierster,
oud twee en zeventig jaren, weduwe van Roelof Kiers,
wonende alhier op den eersten dezer overleden is,
des namiddags te Vier uren in het huis staande
in de 1e Wijk No. 55".

Opregte Haarlemsche Courant, 13 maart 1827, Dag:

"Heden overleed alhier, in den ouderdom van ruim
72 jaren, na eene kortstondige bedlegering en
spoedig verval van krachten, onze waarde Behuwd-Moeder
en Moeder, AALTJE SCHURING, Weduwe van wijlen Roelof Kiers;
wij treuren, doch niet als zulken, die geen hoop hebben,
daar de Godsdienst van Jezus ons troost met de verwachting
van een zalig wederzien.
Wij verzoeken van brieven van rouwbeklag verschoond te blijven.

Zwartsluis, den 1 Maart 1827

W. Lubbers, Mr. Zeilemaker
H. Kiers
De Affaire wordt op de Firma van den eersten ondergeteekenden
voortgezet.

2 3

Ouders

Vader Schurink, Philip Herms
Moeder Prins, Leuntje Jacobs
    Broer     Schurink, Hermen Filips
    Broer     Schurink, Harmen Filips
    Zus     Schurink, Geesjen Filips
         Schurink, Aaltjen Filips
    Broer     Schuuring, Harm Philips
    Broer     Schurink, Jacob Filips
    Broer     Schurink, Jan Philips
    Broer     Schurink, Sander Philips

Families

Getrouwd Man Kiers, Roelof Jans
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1782-05-19 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

"den 22 April zijn ingeschr.
en getrouwd den 19 Meij
Roelof Kiers J.M. Alhier
Aaltje Schuuring geboren Alhier
en woonende te Amsterdam"

4
  Kind.
 1. Kiers, Hermina
 2. Kiers, Filip
 3. Kiers, Leuntje
 4. Kiers, Jan
 5. Kiers, Leuntje

Media

Naaste verwanten

 1. Schurink, Philip Herms
  1. Prins, Leuntje Jacobs
   1. Schurink, Hermen Filips
   2. Schurink, Harmen Filips
   3. Schurink, Geesjen Filips
   4. Schurink, Aaltjen Filips
    1. Kiers, Roelof Jans
     1. Kiers, Hermina
     2. Kiers, Filip
     3. Kiers, Leuntje
     4. Kiers, Jan
     5. Kiers, Leuntje
   5. Schuuring, Harm Philips
   6. Schurink, Jacob Filips
   7. Schurink, Jan Philips
   8. Schurink, Sander Philips

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Zwartsluis
 2. Burgerlijke stand Overlijden Zwartsluis
 3. Overlijdensakten Zwartsluis
 4. Trouwboek Zwartsluis