de Roos, Jurjen Clases

Geboortenaam de Roos, Jurjen Clases
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 67 jaren, 6 maanden, 29 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1662-07-19    
 
Doop 1662-07-20 Wijnaldum, Friesland, Nederland  

Doopboek Herv. gem. Wijnaldum
Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Datum: 20-07-1662
Plaats: Wijnaldum
Dopeling
Jurjen geboren op 19-07-1662 te Grote Buren,
in Frans Smidts huis
Vader Claes Jurjens

1
1e Huwelijk na 1698-06-02 Makkum, Friesland, Nederland Getrouwd met Sijts Foekes

Trouwregister Hervormde gemeente Nijland
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 02-06-1698
Soort akte: ondertrouw
Bijzonderheden:
getrouwd te Makkum
Bruidegom Jurrien Klaessen wonende te Makkum
Bruid Syts Foekes

2
2e Huwelijk 1705-02-01 Makkum, Friesland, Nederland Getrouwd met Jantje Gaukes

Wonseradeel, huwelijken 1705
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 februari 1705 in Makkum
Man: Jurrjen Claasen de Roos afkomstig van Makkum
Vrouw: Jantje Gaukes afkomstig van Makkum
Opmerking: hij is mr. molenmaker

3
Attestatie 1709-01-22 Stavoren, Friesland, Nederland  

22 Januarius 1709
Met attestatie is tot ons overgekomen
Jurjen Klaasses met sijn huijsvrou
Jantjen Gauckes met attestatie van Makkum

4
Attestatie 1715-08-18 Heeg, Friesland, Nederland  

1715
Den 18 Augusti avontm. des Heeren
gehouden en tot den gemeente
toegedaen met attestatie
Jurrien Claeses van Stavoren

5
3e Huwelijk voor 1718   Getrouwd met Sijtske Reijns

Lidmatenlijst Heeg 1718

Jurjen Clases de Roos en
Sijtske Reijns sijn wijf - obijt

5
Overlijden 1730-02-17 Heeg, Friesland, Nederland  
5
Hypotheekakte 1730-10-24 Heeg, Friesland, Nederland  

Hypotheekboeken Wijmbritseradeel 1725 - 1732, blz. 298 en 299

6

Ouders

Vader Juriens, Claes
Moeder Wopkes, Lijsbet
         de Roos, Jurjen Clases

Families

Getrouwd Vrouw Croese, Antinette Hendriks
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1721-08-10 Heeg, Friesland, Nederland  

Jurrien Clases de Roos afkomstig van Heeg en Antinette Hindrick Croese afkomstig van Heeg.

"nr. 108
De Houwelijckse gebooden van
Jurrien Clases de Roos
en
Antinette Hindrick Croese
zijn voor den 1ste mael geproclameet
op den 22 Juli en soo vervolgens
en op den 10 Aug. in den Houwelijcke
Staet bevestigt, beijde van Heegh"

7 8
Ledematen 1728-10-17 Heeg, Friesland, Nederland  

Jurjen Klaess - obiit den 17 Febr. 1730
Antonette Hendriks

5
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Heeg:

1. Hendrik, 25 december 1722

2. Wopke, 3 september 1724

  Kind.
 1. de Roos, Hendrik Jurjens
 2. de Roos, Wopke Jurjens

Media

Bijzonderheden

Waarschijnlijk heeft Jurjen Clases de Roos ook een zoon Claes
gehad. Het is niet bekend uit welk huwelijk hij afkomstig is.

In Heeg trouwde op 12 mei 1715 een Claes Jurriens, die
mogelijk de betreffende zoon was:

"De Houwelijcks gebooden
van Claes Jurriens en
Acke Gerkes sijn na
drie proclamatien op navolgende
sondagen in onse kerk gegaen
en bevestigt op den 12 Maij 1715"

Claes Jurriens deed op 20 februari 1716 te Heeg belijdenis.

Lidmaten Heeg 1718:
"Claes Jurrien en Acke sijn huijsvrouw"
Lidmaten Heeg 19 december 1728:
"Klaas Jurjens en Akke Gerkes sijn vrouw"
Lidmaten Heeg 1733:
"Antonette Hendriks
Klaas Jurjens en
Akke Gerkes sijn vrouw"

In dit laatste geval staat Klaas Jurjens vermeld onmiddellijk
na Antonette Hendriks (weduwe).

Van1758 tot 1760 en van 1760 tot 1760 was Klaas Jurjens ouderling
te Heeg.

Kinderen, gedoopt te Heeg:

1. Janke, 6 april 1716

2. Trijntie, 16 juni 1720

3. Lijsbet, 28 juni 1722

4. Trijntje, 23 juli 1724

Omschrijvinge van familiën in Friesland ("Volkstelling"); Westergo 24
Bron: Volkstelling 1744
Soort registratie: Inschrijving Volkstelling 1744
Datum: 1744
Plaats: Heeg
Bijzonderheden:
Gemeente: Wymbritseradeel
Vermeld Claas Jurjens
Diversen: Aantal personen: 2 Toegezegd bedrag £ 1:-:-

Bron: Quotisatie kohieren
Soort registratie: Inschrijving Quotisatie kohieren
Datum: 1749
Plaats: Wymbritseradeel
Bijzonderheden:
Locatie: het dorp Heeg
Aantal volwassenen: 3
Aantal kinderen: 1
Aanslag: £ 12:-:-
Bewoner Claas Jurjens
Diversen: oud, arm timmerman

Doopboek Herv. gem. Heeg
Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Datum: 01-01-1747
Plaats: Heeg
Dopeling Tryntie
Moeder Lysbert Klases
Getuige Klaas Jurjens

Lijsbert Klases was op 12 december 1745 te Heeg getrouwd
met Andries Gerardus Althusius, Hun dochter Janke
trouwde in 1780 met Wybe Tjemmes, persoon op deze site.
Vader Gerardus Althusius, zoon van predikant Johannes
Althusius, was in 1708 timmerman.

Naaste verwanten

 1. Juriens, Claes
  1. Wopkes, Lijsbet
   1. de Roos, Jurjen Clases
    1. Croese, Antinette Hendriks
     1. de Roos, Hendrik Jurjens
     2. de Roos, Wopke Jurjens

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Wijnaldum
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Nijland
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Makkum
 4. Lidmatenboek Stavoren
 5. Lidmatenboek Heeg
 6. Hypotheekboeken Nedere gerechten Wymbritseradeel
 7. Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
 8. Kerkdocumenten van Heeg