Philips, Peter

Geboortenaam Philips, Peter
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 62 jaren, 7 maanden, 28 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1641-03-14 Beulake, Overijssel, Nederland  
 
Doop 1641-03-14 Vollenhove, Overijssel, Nederland  

Anno 1641 den 14 Meert

Is gedoopt Piter Soen van Flip Henrinks en
Neeltien Piters in de Beulake

1 2
Ondertrouw 1664-12-29 Staphorst, Overijssel, Nederland  

29 december 1664 geproclameerd
Peter Philips J.M. uijt de Beulaken
zoon van wijlen Philips Hendrix
en
Jantien Roelofs J.D. van Staphorst
3e proclamatie 19 januari 1665 met
attestatie naar Vollenhove

"Den 29 December 1664
Peter Phlips J.G. uijt de Beulaken
nagelaten soon van Philips Hendrix
en
Jantien Roelofs J.D. van Staphorst
dochter van Roelof Roelofs n. 62 zuijd:
Dese hebben bij ons haare 3 houwlijxse
proclamatien sonder insprake alhier
verkregen en zijn dae van ons met
attestatij na Vollenhove vertrocken den
19 Januarij 1665 om aldaar gecopuleert
te worden"

3
Ondertrouw 1665-01-01 Vollenhove, Overijssel, Nederland Getrouwd met Jantjen Roeloffs

"Den 1e Januarij Anno 1665
Peter Philips soone van Philips Henriks
In den Beulaker
ende
Jantien Roolefs dochter van Roolof Roolefs,
wonende tot Staphorst
Ghetrouwt den 27 Januarij"

Vermoedelijk was Jantien Roelofs een
dochter van Roelof Roelofs en
Jantje Derx.
Zij lieten in oktober 1658 te Staphorst
een kind dopen.

4
1e Huwelijk 1665-01-27 Vollenhove, Overijssel, Nederland  

1. Phlips, gedoopt 20 december 1665
te Vollenhove, soon van Pieter Phlips
en Jantjen Roeloffs
woonende in de Beulheracquee

2. Derck, gedoopt op 18 november 1667
te Beulake, Soon van Pieter Philips en
Jantjen Roeloffs sijn huijsvrou in d'Buelaecke

2 5
Overlijden 1703-11-12 Vollenhove, Overijssel, Nederland  
1

Ouders

Vader Henricks, Philip
Moeder Pieters, Neeltje
         Philips, Peter

Families

Getrouwd Vrouw Geerts, Aeltien
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1670-11-20    

Op 20 november 1670 werd hun dochter
Neeltjen gedoopt te Beulake,
Neeltjen dochter van Pieter Philips
en Aeltien Geerts te Beulake.

6 5
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Beulake:

1. Neeltje, 20 november 1670, dochter van Pieter Phlips ende
Aeltien Geerts sijn huijsvrou uijtte Beulaack

2. Neeltjen, 7 januari 1672, dochter van Pieter Phlips ende
Aeltjen Geerts sijn huisvrou uijtte Beulaeck

3. Merchjen, 30 november 1673, dochter van Pieter Flips
ende Aeltjen Geerts sijn huijsvrou uijtte Beulaecke

4. Philips, 14 januari 1676, zoon van Pieter Philips ende
Aeltien Geerts sijn huijsvrou uijtte Beulaecke

5. Jantjen, 20 oktober 1680, dochter van Pieter Philips
ende Aeltjen Geerts sijn huijsvrou in de Beulaacke

6. Hendrick, 11 mei 1684, zoon van Pieter Philips ende
Aeltien Geerts sijn huijsvrou in de Beulaecke

7. Cornelis, 26 april 1685, zoon van Pieter Philips ende
Aaltien Geerts sijn huisvrouw in de Beulaecke

8. Hillichien, 1 januari 1688, dochter van Pieter Philips
ende Aeltien geerts sijn huijsvrouw in de Beulaecke

9. Geert, doop onbekend

  Kind.
 1. Peters, Geert
 2. Peters, Neeltien
 3. Pieters, Flip (Philip)
 4. Peters, Hillichien

Naaste verwanten

 1. Henricks, Philip
  1. Pieters, Neeltje
   1. Philips, Peter
    1. Geerts, Aeltien
     1. Peters, Neeltien
     2. Pieters, Flip (Philip)
     3. Peters, Hillichien
     4. Peters, Geert

Voorouders

Bronverwijzing

 1. www.windgenealogie.org
 2. Doopboek Vollenhove
 3. Trouwboek Staphorst
 4. Doopboek Staphorst
 5. Doopboek Beulake
 6. www.hfjansen.nl