Thomas, Baukje

Geboortenaam Thomas, Baukje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 82 jaren, 11 maanden, 29 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1728-08-29    
1
Doop 1728-08-29 Anjum, Friesland, Nederland  

Oostdongeradeel, dopen, doopjaar 1728
Dopeling: Baukjen
Gedoopt op 29 augustus 1728 in Anjum
Dochter van Tomas Fransen en Antje Jans

"1728 Den 29 Augusti is gedoopt
Baukjen Tomas een dogter van
Tomas Fransen ende Antje Jans"

1 2
Overlijden 1811-08-28 Nieuw-Kruisland, Friesland, Nederland  

Kollumerland c.a. overlijden/begraven 1811
Overleden: Baukje Tomas
Datum    : 30 augustus 1811
Plaats   : Nieuw Kruisland
Opm.     : De overledene laat vijf kinderen na

Overlijdensakte Kollumerland c.a., 1811
Aangiftedatum: 30 augustus 1811, akte nr. 68
Overleden op: 28 augustus 1811
Overleden: Baukjen Tomas, 84 jaar, vrouw, weduwe van
Teake Jacobs
Vader: Tomas Franses
Moeder: Antje Jans
Opm.: aangegeven door schoonzoon Sytze Jans (Kloosterman)

"Acte van overlijden van Baukjen Tomas huisvrouw
overleeden op het Nieuwcruisland den Agten Twintigsten
Augustus Agtienhonderd Elf ten vijf uur namiddags
oud vier en Tagtig Jaaren / ongehuwd / dogter van
Tomas Franses en Antie Jans volgens opgave
welke ons is gedaan door
Sytze Jans Koopman op 't Nieuwcruisland
oud zesenveertig Jaar Schoonzoon van de
overledene en Pieter Pieters Schoenmaker onder Collum
oud Twee en Dertig Jaar gebuur van dezelve"

Toelichting:
Sytze Jans Koopman was Sytze Jans Kloosterman
de man van Wytske Taekes, dochter van Baukje Thomas.
In de akte werd niet vermeld, dat Baukje Tomas weduwe
was van Teake Jacobs.

3 4

Ouders

Vader Fransen, Tomas
Moeder Jans, Antje
         Thomas, Baukje

Families

Getrouwd Man Jacobs, Taeke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1748-12-15 Engwierum, Friesland, Nederland  

Oostdongeradeel, huwelijken 1748
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 december 1748 in Engwierum
Man : Teeke Jacobs afkomstig van Engwierum
Vrouw : Baukjen Tomas afkomstig van Anjum

Oostdongeradeel, huwelijken 1748
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 december 1748 in Anjum
Man : Teeke Jacobs afkomstig van Engwierum
Vrouw : Baukjen Tomas afkomstig van Anjum

5 6
  Bijz.

Overzicht van alle kinderen, gedoopt te Engwierum:

1. Antje, gedoopt 27 juli 1749
2. Jacob, gedoopt 31 januari 1751
3. Tomas, gedoopt 30 september 1753
4. Aaltje, gedoopt 20 december 1755
5. Antje, gedooopt 21 mei 1758
6. Fokjen, gedoopt 28 december 1760
7. Bote, gedoopt 19 februari 1764
8. Wijtske, gedoopt 12 juli 1767
9. Frans, gedoopt 17 december 1769

  Kind.
 1. Wiersma, Antje Taekes
 2. Taekes, Wytske

Naaste verwanten

 1. Fransen, Tomas
  1. Jans, Antje
   1. Thomas, Baukje
    1. Jacobs, Taeke
     1. Wiersma, Antje Taekes
     2. Taekes, Wytske

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Anjum
 2. Kerkdocumenten van Anjum
 3. Register van overledenen Grietenij Kollumerland
 4. Overlijdensakte Kollumerland en Nieuw-Kruisland
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Engwierum
 6. Trouwregister Hervormde gemeente Anjum