Bartholomeesdr, Grietgen

Geboortenaam Bartholomeesdr, Grietgen
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk na 1590-01-27 Leiden, Zuid-Holland, Nederland Getrouwd met Gerrit Reijerszn

Ondertrouw:
Gerrit Reijerszn van Wijck wewenaer vergeselschapt
met Claes Bartelmeeszn ende Quirijn Bartolomeeszn
zijn bekenden
met
Grietgen Bartelmeesdr van Leijden vergeselschapt
met Maritgen Bartelmeesdr haer suster

1
Overlijden voor 1601-03-31    

Op 31 maart 1601 ging Geurt Reijerszn, weduwenaar van Grietgen Bartelmeesdr te Leiden in ondertrouw met Jaccobmijntgen Reijmersdr:

"Geurt Reijers zoon wewenaer van Grietgen
Bartelmeus dochter tuijnman (?) wonende
tegenwoordich tot Leijderdorp vergeselschapt
met Jan Monton ende Joos van den Bulcke
sijn bekenden
met
Jacobmijntgen Reijmers Jonge dochter van Alleve_
ringem in Vlaenderen woonende binnen Leijden
vergeselschapt met Martijntgen Lombaerts ende Cathalijn
Jans haer bekenden"

Alleveringem is waarschijnlijk Alveringem, een Belgische plaats en gemeente in de Westhoek in de provincie West-Vlaanderen.

1
Notariële akte 1601-07-30 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Salomon Lenaertsz van der Wuert
Datum: 30 juli 1601
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 29
Folio 146, blz. 237, 238

Uit deze akte wordt duidelijk, dat Geurt Reijersz begraven is op 29 juli 1601. Zijn nabestaanden willen de erfenis niet aannemen en laten de tegoeden aan de crediteuren. Uit zijn eerste huwelijk met Adriana Pietersdr had Geurt Reijersz twee kinderen nagelaten en uit zijn tweede huwelijk met Grietgen Bartholomeesdr een dochter Machtelt. De voogd van dit meisje is Cornelis Barthomeesz, haar oom. Genoemd wordt ook nog Weijntgen Reijersdr, de zuster van Geurt Reijersz.

Op 12 januari 1602 gaat Jacobmijntgen Reijmersdr, zijn derde vrouw en weduwe, opnieuw in ondertrouw te Leiden met Kaerl Goossen:

"Kaerl Goossen saeijwercker van Killem in
Vlaenderen weduenaer van Jannetgen Tieremans
vergeselschapt met Pieter Goossen zijn broeder
ende Jan van den Biere zijn bekenden
met
Jaecquemijntgen Reijniers van Alveringem in
Vlaenderen wedue van Guert Reijersz gardenier
vergeselschapt met Perijntgen van den Biere ende
Maertijntgen Lombaerts haer bekenden"

Killem ligt tegenwoordig in Frankrijk:
Killem is een gemeente in de Franse Westhoek in het Franse Noorderdepartement.

2a 1

Ouders

Vader Henricx, Bartholomees
Moeder Jacobsdr, Catrijna
    Broer     van Buijtevest, Cornelis Bartholomeesz
    Broer     Buijtevest, Gerrit Bartholomeesz
    Broer     Bartholomeesz, Quijrijn
    Broer     van Buijtevest, Mathijs Bartholomees
    Broer     van Cingelshouck, Claes Bartholomeesz
         Bartholomeesdr, Grietgen
    Zus     Bartholomeesdr, Meijnsgen
    Zus     Bartholomeesdr, Maritgen

Media

Naaste verwanten

 1. Henricx, Bartholomees
  1. Jacobsdr, Catrijna
   1. Buijtevest, Gerrit Bartholomeesz
   2. Bartholomeesz, Quijrijn
   3. van Buijtevest, Mathijs Bartholomees
   4. Bartholomeesdr, Grietgen
   5. Bartholomeesdr, Meijnsgen
   6. Bartholomeesdr, Maritgen
   7. van Buijtevest, Cornelis Bartholomeesz
   8. van Cingelshouck, Claes Bartholomeesz

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
 2. Notariële archieven Leiden (oud notarieeel archief)
   • Datum: 1601-07-30
   • Pagina: Archiefnr. 506, Inventarisnr. 29, Folio 146, blz. 237, 238