Ottes, Lauw

Geboortenaam Ottes, Lauw
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1709-06-09 Wyckel, Friesland, Nederland Getrouwd met Tiertke Sippes

Gaasterland, huwelijken 1709
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 juni 1709 in Wyckel
Bruidegom: Lauwe Ottes afkomstig van Wyckel
Bruid: Tiertke Sippes afkomstig van Wyckel

"Den 19 Maij 1709 hebben Lauw Ottes en Tiertke Sippes
beijde van Wijkel haar eerste houwelijks proclamatie
gehadt, sij sijn de 9 Junii getrouwt"

1
Belijdenis 1709-12-15 Wyckel, Friesland, Nederland  

Den 15 December 1709 is op de belijdenisse
gedoopt Lauw Ottes, op dezelve dito heeft hij
mede laaten doopen sijn doghter en is genoemt
Griet oudt 14 daagen

2
Overlijden voor 1728    
 
Stemkohieren 1728 Wyckel, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Wijckel (Gaasterland)
Stem nr. 23, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Bijzitter M. C. Nop, eigenaar voor 1/3
Louw Ottes erfgenamen, eigenaar voor 1/3
Minne Ottes erfgenamen, eigenaar voor 1/3
Jan Anes, gebruiker

Stemkohier 1728 Wijckel (Gaasterland)
Stem nr. 26, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Bijzitter M. C. Nop, eigenaar voor 1/3
Louw Ottis erfgenamen, eigenaar voor 1/3
Minne Ottis erfgenamen, eigenaar voor 1/3
Fecke Auckes, gebruiker

3

Ouders

Vader Rintjes, Otte
Moeder Minnedr, Griet
    Zus     Ottes, Aafke
    Zus     Ottes, Sipck
    Broer     Ottes, Menno
         Ottes, Lauw
    Broer     Ottes, Wiebe

Naaste verwanten

 1. Rintjes, Otte
  1. Minnedr, Griet
   1. Ottes, Menno
   2. Ottes, Aafke
   3. Ottes, Sipck
   4. Ottes, Lauw
   5. Ottes, Wiebe

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Wyckel
 2. Doopboek Hervormde gemeente Wyckel
 3. Stemkohieren Friesland