van Leusen, Harmen Stevens

Geboortenaam van Leusen, Harmen Stevens
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 77 jaren, 11 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1740-03-20 Nieuwleusen, Overijssel, Nederland  
1
Doop 1740-03-20 Nieuwleusen, Overijssel, Nederland  

1740 maart 20
't Soontjen van Steven harms en
Geertjen Harms op Nieuwleusen
Harmen

1
Belijdenis 1767-04-19 Nieuwleusen, Overijssel, Nederland  

Op Paeschen
Hermen Stevens

2
Attestatie 1768 Rouveen, Overijssel, Nederland  

1768
In October (1) is met attestatie van
Nieuwleusen tot ons overgekomen
Hermen Stevens.

3
Huwelijksafkondiging 1782-05-25 Rouveen, Overijssel, Nederland Getrouwd met Geertien Hendriks

25 meij 1782
Harmen Steven weduwnaar van Marchjen Reijnds
met
Geertien Hendriks N.D. van Hendrik Hendriks
(beide) van Rouveen

Opm:
N.D. - nagelaten dochter
Hendrik Hendriks is dus al overleden.

Geertien Hendriks is gedoopt op 19 november 1741
te Rouveen, dochter van Hendrik Hendriks
en Hilligjen Bartelts.

Kinderen van Harmen en Geertien,
gedoopt te Rouveen:

1. Hilligjen, 25 mei 1783,
overleden voor 1811 (?)

2. Jan, 13 februari 1785

3. Hendrikjen, 29 oktober 1786

Opm:
In de overlijdensakte van Hendrikjen,
met als datum 2 juni 1855 te Rouveen,
staat als doopdatum 15 oktober 1786.

Geertien Hendriks Neefjes is op 19 april 1817
te Rouveen overleden.

4 5 6 7
Naamsaanneming 1811 Staphorst, Overijssel, Nederland  

In 1811 nam Harmen Stevens de naam
"van Leusen" aan voor zichzelf en zijn
(klein) kinderen

Reint  36 jaar
Steven  33 jaar
Jan  28 jaar
Geertje  40 jaar
Hendrikje  24 jaar
Jan  13 jaar
Claas  9 jaar
Margje  7 jaar

Reint, Steven en Geertje zijn kinderen van
Harm Stevens uit zijn 1e huwelijk.
Jan (28 jaar) en Hendrikje komen uit zijn 2e huwelijk.
De overigen zijn kleinkinderen (van Reint).
De leeftijden kloppen niet!

Jan van 13 jaar is waarschijnlijk de zoon van
Hendrikje Jans uit haar eerste huwelijk met
Jan Claas. Hij werd geboren op 25 maart 1799.
Na het overlijden van Jan Claas is hij vermoedelijk
opgevoed in het gezin van Reint Harms van
Leusen en Hendrikje Jans.
Claas en Margje zijn de kinderen van Reint Harms
en Hendrikje Jans.

8
Overlijden 1817-04-01 Rouveen, Overijssel, Nederland  

Harm Stevens van Leusen,
oud 77 jaar

9a

Ouders

Vader Harmsen, Steven
Moeder Harmssen, Geertjen
         van Leusen, Harmen Stevens

Families

Getrouwd Vrouw Reijns, Marrigje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk na 1767-03-29 Nieuwleusen, Overijssel, Nederland  

1767 Den 29 Meert
Hermen Stevens J.M. op Nieuwleuse
en
Marrigjen Reints J.D. van Rouveen
alhier getrouwt
solvit

10
  Bijz.

Kinderen van Harmen en Marrigje:

1. Geertje, gedoopt 2 oktober 1768 te Rouveen

2. Reijnt, gedoopt 28 oktober 1770 te Staphorst

3. Klaes, gedoopt 4 juli 1773 te Rouveen
overleden voor 1811 (?)

4. Steven, gedoopt 8 oktober 1773 te Rouveen

5. Jan, gedoopt 9 augustus 1778 te Rouveen
overleden voor 13 februari 1785

Opm:
De doop van Steven staat vermeld in de huwelijksbijlagen
van zijn huwelijk op 25 april 1816 te Staphorst.

  Kind.
 1. van Leusen, Reint Harms

Media

Naaste verwanten

 1. Harmsen, Steven
  1. Harmssen, Geertjen
   1. van Leusen, Harmen Stevens
    1. Reijns, Marrigje
     1. van Leusen, Reint Harms

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Nieuwleusen
 2. Lidmaten Nieuwleusen
 3. Lidmatenboek Rouveen
 4. Trouwboek Rouveen
 5. Doopboek Rouveen
 6. Overlijdensakten Staphorst
 7. Genealogie Thonus
 8. Naamsaannemingen
 9. Overlijdensakten Staphorst
   • Datum: 1817-04-05
   • Pagina: Akte nr. 30
 10. Trouwboek Nieuwleusen