van der Burch, IJtgen Adamsdr 1 2a 3 4 5

Geboortenaam van der Burch, IJtgen Adamsdr
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1562-04-12 Delft, Zuid-Holland, Nederland Getrouwd met Borger Jansse van der Block

Borger Jansse van der Block, brouwer in den Dissel tot Delft.

Borgert Jansz van der Block werd op 5 juli 1622
te Delft begraven:

Overledene Borgert Janssz van der Block
Plaats Delft
Datum begraven 05-07-1622 (Nieuwe Kerk)

2b 5
Overlijden voor 1623-12-01    
 
Begrafenis 1623-12-01 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

weduwe van Borgert Janssz van der Block
Plaats Delft
Datum begraven 01-12-1623 (Nieuwe Kerk)

5

Ouders

Vader van der Burch, Adam Hendriksz
Moeder Willemsdr., Ariaentgen
    Zus     van der Burch, Marritgen Adamsdr
         van der Burch, IJtgen Adamsdr
    Broer     van der Burch, Willem Adamsz
    Broer     van der Burch, Boeckel Adamsz
    Zus     van der Burch, Catarijna Adamsdr
    Broer     van der Burch, Heijndrick Adamsz
    Broer     van der Burch, Jacob Adamsz
    Broer     van der Burch, Reijer Adamsz
    Zus     van der Burch, Margriet Adamsdr
    Zus     van der Burch, Aechgen Adamsdr
    Zus     van der Burch, Adriaentgen Adamsdr

Bijzonderheden

Delftse biografieën (Website Archief Delft):

Borger Jansz. van der Block (Blocq) (1535-1622)
Block (Blocq), Borger Jansz. van der, geb. 1535, veertigraad van Delft 1580, herbenoemd 1618, schepen
1584-1593, 1596, 1598, 1600-1606, rentmeester van de Oude en Nieuwe Kerk, overl. 2 juli 1622, begr. Delft
(N.K.) 5 juli 1622. (87 jaar).
Hij huwde 12 april 1562 met Ida Adamsdr. van der Burch, begr., (wed. van Borger Jansz. van der Block),
begr. Delft (N.K.) 1 december 1623, dochter van Adam Hendriksz. van der Burch en Catharina Louwerisdr.

Volgens bovenstaande biografie had IJtgen Amendr van der Burch als voornaam Ida
en was zij de dochter van Adam Hendriksz. van der Burch en Catharina Louwerisdr.

Kinderen van IJtgen Amendr van der Burch en Borger Jansz van der Block:

1. Adam, geboren 1 januari 1568

Adam Borgersz van der Block trouwde met Maertie Willemsdr de Milder.

Bruidegom Adam Burgersz , jongeman , wonend: Oosteijnde
Bruid Maritgen Willems , jongedochter , wonend: in 't Paternoster
Plaats Delft
Datum ondertrouw 21-05-1588

Bruidegom Adam Burgersz , jongeman , wonend: Oosteinde
Bruid Maritgen Willems , jongedochter , wonend: Paternoster
Plaats Delft
Datum trouw 05-06-1588

"Adam Burgersz Jonckgesell wonende in Oosteijnde
Maritgen Willems Jonghedochter wonende in 't Paternoster
getrout p. Th."

Toelichting:
Ds. Thomas van Thielt was predikant te Delft van 1585 tot 1590.

2. Jannetie, geboren 24 juni 1570

Jannetie Borgersdr van der Block trouwde op 29 november 1589 te Delft met Louweris Janse van Bodegem:

Bruidegom Louis Jansz van Bodegem , jongeman , wonend: aan de Markt in de Drie Schupgens
Bruid Janitgen Borgers , jongedochter , wonend: Oosteijnde
Plaats Delft
Datum ondertrouw 04-11-1589

"Den iiii Novemb. anno LXXXIX (89)
Louw Jansz Jonck geselle wonende aen de Koren markt
in den drie Scpgens
Janitgen Borgers Jonge Dochter wonende in 't Oosteijnde"

Bruidegom Louis Jansz van Bodegem , wonend: Drie Schupgens
Bruid Janneken Buigers , jongedochter , wonend: Oosteinde, in de Dissel
Plaats Delft
Datum trouw 19-11-1589

"Den 19e Novembris
Louris Jansz van Bodegum in den drie Schupgens
Janneken Burgersdr wonende in 't Oosteijnde
in den Dissel
getrout p. Ar. C. "

Toelichting:
Ds. Arent Cornelisz was predikant te Delft van 1573 - 1605.
Het huis "De Drie Schupgens" heeft tegenwoordig als adres Koornmarkt 2 en heet 't Hoekje.
De website "Achter de gevels van Delft" vermeldt over het pand Koornmarkt 2:

"Korenkopers
De naam De Drie Schopgens is aangetroffen is de oudst bewaard gebleven koopakte uit 1562,
toen de brouwer Adriaen Jansz van de naast gelegen brouwerij het huis verkocht aan de korenkoper
Pieter Jacobszoon. Tot dan toe had hij het verhuurd aan ene Ysbrant Janszoon, zo blijkt uit het register
van de Tiende Penning uit 1560.
Als in 1590 pontgaarder (belastinggaarder) Louris Janszoon het huis erft en zijn vijf broers en zussen
uitkoopt draagt het huis nog steeds de naam De Drie Schupkens. De waarde wordt dan getaxeerd
op 2750 gulden. Een flink bedrag vergeleken bij de 1500 gulden en 2200 gulden waarvoor het
tweehonderd jaar later van de hand zou gaan, maar in 1590 waren huizen in Delft behoorlijk gewild.
In 1770 en 1792 lag dat aanzienlijk moeilijker."

Dissel - Kromme bijl, houweel, breekijzer.

3. Ariaentge, geboren 1575

Ariaentge Borgersdr van der Block trouwde in 1609 te Delft met Claes Bogaert.

Bruidegom Claes Andriesz Boogaert , jongeman , wonend: Choerstraet
Bruid Ariaentgen Borgers , jongedochter , wonend: Oosteijnde in de brouwerie van Den Dissel
Plaats Delft
Datum trouwen 06-10-1596
"getrout den 6en October p. Dan. Doolgen"

Toelichting:
Ds. Daniel van Dolegen was predikant te Delft van 1590 tot 1605.

4. Fijtie (Sophia)

Fijtie Borgers van der Block trad in het huwelijk met haar neef Adam Willemsz van der Burch:

Adam Willemsz van der Burch trouwde in 1609 met Fijtgen Burgersdr van der Block:

Bruidegom Adam Willemsz van der Burch , wonend: Binnenwatersloot
Bruid Fytgen Burgers van der Block, wonend: Oosteinde in De Dissel
Plaats Delft
Datum trouwen 27-09-1609
Datum ondertrouw 27-09-1609

"Den 27 Septemb. 1609
Adam Willemsz van der Burch woonende op
de Binnenwatersloot
Fijtgen Burgers van der Block woonende in de Dissel
in 't Oosteijnde
getrout den 27 September P. Henricus"

Toelichting:

Fijtgen Burgersdr van der Block was een dochter van Borger Jansz van der Block en
IJtgen Adamsdr van der Burch. Adam Willemsz van der Burch was de zoon van
Willem Adamsz van der Burch, broer van IJtgen. Ze waren dus neef en nicht.
Deze familierelatie wordt vermeld in het artikel over de Familie van Bodegem
in het Maandblad "De Nederlandse Leeuw", 1894, no.4, blz. 51 en 52.
IJtgen Adamsdr van der Burch heeft in dit artikel de voornaam Stien. Mogelijk
is dit het gevolg van een transcriptiefout.
Predikant Henricus Arnoldi van der Linden was van 1605 tot 1637 dominee te Delft.

Fijtgen Burgersdr van der Block is in 1614 te Delft begraven:

Huisvrouw van Adam Willemsz van der Burch
Plaats Delft
Datum begraven 05-01-1614 (Nieuwe Kerk)
Opmerkingen: echtgenoot is Brouwer in den Dissel

Naaste verwanten

 1. van der Burch, Adam Hendriksz
  1. Willemsdr., Ariaentgen
   1. van der Burch, IJtgen Adamsdr
   2. van der Burch, Willem Adamsz
   3. van der Burch, Catarijna Adamsdr
   4. van der Burch, Heijndrick Adamsz
   5. van der Burch, Jacob Adamsz
   6. van der Burch, Reijer Adamsz
   7. van der Burch, Margriet Adamsdr
   8. van der Burch, Aechgen Adamsdr
   9. van der Burch, Adriaentgen Adamsdr
   10. van der Burch, Marritgen Adamsdr
   11. van der Burch, Boeckel Adamsz

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Delftse biografieën
 2. De Nederlandse Leeuw
   • Datum: 1894
   • Pagina: Jaargang 12, No. 4, blz. 51 en 52
   • Datum: 1894
   • Pagina: Jaargang 12, No. 4, blz. 51 en 52
 3. Achter de gevels van Delft
 4. Trouwboek Delft
 5. Begraafboek Delft