Nieuwenhuis, Wipke Hanzes

Geboortenaam Nieuwenhuis, Wipke Hanzes
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 30 jaren, 6 maanden, 10 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1808-04-20 Surhuisterveen, Friesland, Nederland  
 
Doop 1808-05-15 Surhuisterveen, Friesland, Nederland  

Achtkarspelen, dopen, geboortejaar 1808, doopjaar 1808
Dopeling: Wibke
Geboren op 20 april 1808 in Surhuisterveen
Gedoopt op 15 mei 1808 in Surhuisterveen
Dochter van Hans Jans en Tetje Barelds

1
2e Huwelijk 1838-02-10 Buitenpost, Friesland, Nederland Getrouwd met Sjoerd Schaafsma

Huwelijksakte Achtkarspelen, 1838
Man   : Sjoerd Schaafsma, oud 22 jaar, geboren te Sneek
Ouders: Albert Jacobs Schaafsma en Froukjen Sjoerds
Vrouw : Wibke Hanzes Nieuwenhuis, oud 29 jaar, geboren te Surhuisterveen
Ouders: Hans Jans Nieuwenhuis en Tetje Barelds de Jong
Datum : 10 februari 1838, akte nr. 2

Overige gegevens:

"Sjoerd Schaafsma, boereknecht, wonende te Surhuisterveen,
geboren 10 april 1815 te Sneek,

Wibke Hanzes Nieuwenhuis, van beroep Boerin, wonende
te Surhuisterveen, meerderjarige dochter van Hans Jans
Nieuwenhuis van beroep Landbouwer, wonende insgelijks
te Surhuisterveen, en van deszelfs wijlen huisvrouw
Tetje Barelds de Jong, in leven boerin aldaar en aldaar overleden
den zes en twintigsten November achttienhonderd
twee en dertig,

zijnde de comparante weduwe van Brand Klazes Veenstra
in leven Landbouwer te Surhuisterveen en aldaar overleden
den zes en twintigsten october achttienhonderd zes en dertig".

2
Overlijden 1838-10-30 Surhuisterveen, Friesland, Nederland  

Wipke Hanzes Nieuwenhuis, oud dertig jaren,
van beroep Boerin geboren en wonende te
Surhuisterveen, gehuwd met Sjoerd Alberts Schaafsma,
Landbouwer, wonende aldaar, dochter van Hans Jans Nieuwenhuis
Landbouwer aldaar en van Tetje Barelds de Jong
overleden.

3

Ouders

Vader Nieuwenhuis, Hans Jans
Moeder de Jong, Tetje Barelds
         Nieuwenhuis, Wipke Hanzes

Families

Getrouwd Man Veenstra, Brand Klazes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1827-09-22 Buitenpost, Friesland, Nederland  

Huwelijksakte Achtkarspelen, 1827
Man : Brand Klazes Veenstra, oud 30 jaar, geboren te Rottevalle
Ouders: Klaas Brands Veenstra en Fokjen Andries
Vrouw : Wibke Hanzes Nieuwenhuis, oud 19 jaar, geboren te Surhuisterveen
Ouders: Hans Jans Nieuwenhuis en Tettje Barelds de Jong
Datum : 22 september 1827, akte nr. 36

Gedeelten uit de huwelijksakte:

"Brand Klazes Veenstra, van beroep boereknecht,
woonachtig te Oostermeer,

Klaas Brands Veenstra, oud acht en vijftig jaren, van beroep herbergier, wonende
te Rottevalle en deszelfs wijlen huisvrouw Fokjen Andries in leven zonder beroep, insgelijks
gewoond hebbende te Rottevalle en aldaar overleden
den twaalfden December een duizend achthonderd,

zijnde de vader hierbij tegenwoordig en deszelfs toestemming
gevende,

Wibke Hanzes Nieuwenhuis, zonder beroep, oud negentien
jaren, geboren en wonende te Surhuisterveen,

Hans Jans Nieuwenhuis, oud zestig jaren, en Tettje Barelds de jong, echtelieden,
landbouwers, wonende te Surhuisterveen, hierbij tegenwoordig
en hunne toestemming gevende.

-hebbende de bruidsmoeder, op onze daartoe gedane aanvrage,
verklaard niet te kunnen schrijven".

2
  Kind.
 1. Veenstra, Klaas Brands

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep boerinne (1836), boerin (1838)
 

Naaste verwanten

 1. Nieuwenhuis, Hans Jans
  1. de Jong, Tetje Barelds
   1. Nieuwenhuis, Wipke Hanzes
    1. Veenstra, Brand Klazes
     1. Veenstra, Klaas Brands

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Surhuisterveen
 2. Huwelijksakte Achtkarspelen
 3. Overlijdensakte Achtkarspelen