Jansen, Cornelis 1

Geboortenaam Jansen, Cornelis
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Diaken 1674-08-23 Noordhorn, Groningen, Nederland  

Cornellis Jans Huisman bev(estigt) den
23 aug. 1674

2
Overlijden voor 1689-09-08    

Bij de doop van zijn dochter Corneliske was hij overleden.

3

Ouders

Vader Reintiens, Jan
Moeder Pieters, Jantien
         Jansen, Cornelis

Families

Getrouwd Vrouw Bennema, Jantien Jans
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1667-09-15 Niekerk, Groningen, Nederland  

Cornelis Jans en Jantien Jans zijn getrouwd
te Niekerk, Oldekerk en Faan op 15 september 1667:

"Den 15 September 1667 is Cornelijs Jansen
van den Ham met Jansjen Janssen Bennema
op de Dijk in den houwlijken staet bevestight"

Overzicht van de kinderen, gedoopt te Noordhorn:

1. Jan Reijnties, 31 januari 1669, zoon van Cornelis Janss en Jantien Janssen

2. Julle, 19 juni 1670, zoon van Cornelis Janss en Jantien Janss

3. Jan, 16 juli 1671, zoon van Cornelis Janss en Jantien Janss

4. Jantien, 17 augustus 1673, dochter van Cornelis Jans en Jantien Jans

5. IJcktien, 19 september 1675, dochter van Cornelis Jans en Jantien Jans

6. IIckjen, 11 februari 1677, dochter van Cornelis Jans en Jantien Jans

7. Julle, 8 februari 1680, zoon van Cornelis Jans en Jantien Jans

8. Julle, 7 augustus 1681, zoon van Cornelis Jans en Jantien Jans

9. Peter, 1 april 1683, zoon van Cornelis Jans en Jantien Jans

10. Antje, 20 juni 1686, dochter van d' E(dele) Cornelis Jansens

11. Corneliske, 8 september 1689, dochter van Sal(iger) Cornelis Jansens

4 3 5
Belijdenis 1669-09-12 Noordhorn, Groningen, Nederland  

Cornelis Janssen ende Jantien Janssen sijn huijsvr.

2
  Kind.
 1. Reijnties, Jan
 2. Cornelis, Jantien
 3. Cornelis, Idjen
 4. Brongers, Julle
 5. Cornelis, Peter
 6. Cornelis, Corneliske

Bijzonderheden

Cornelis Jansen was waarschijnlijk de zoon van Jan Reijntiens en Jantien Pieters, weduwe van
Julle Brongers. Julle Brongers was landbouwer in Den Ham, getrouwd met Enneke Julles, dochter
van Julle Boelens. Deze Julle Boelens is een stamvader van de Boelensfamilie, beschreven in
het boek De familie Boelens - door drs J.M.B. Boelens en O. J. Nienhuis.
Nadat Enneke Julles was overleden, trouwde Julle Brongers in 1625/1628 met Jantien Pieters. Jan
Reijntiens trouwde rond 1634 met Jantien Pieters, weduwe van Julle Brongers. Julle, de zoon van
Cornelis Jansen, noemt zich later Julle Brongers. Bovendien noemde Cornelis Jansen zijn eerste
zoon Jan Reijnties.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Huisman (1674)
 

Naaste verwanten

 1. Reintiens, Jan
  1. Pieters, Jantien
   1. Jansen, Cornelis
    1. Bennema, Jantien Jans
     1. Reijnties, Jan
     2. Cornelis, Jantien
     3. Cornelis, Idjen
     4. Brongers, Julle
     5. Cornelis, Peter
     6. Cornelis, Corneliske

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Drs. J.M.B. Boelens te Vught en O.J. Nienhuis te Assen: Boelens: Een RK Groninger familie met een grote Bossche tak, 2 delen
 2. Ledematen Noordhorn
 3. Doopboek Noordhorn
 4. Kerkeboek Niekerk, Oldekerk en Faan
 5. http://www.familieboelens.nl/errata%20en%20aanvullingen.htm