Lolij, Frans

Geboortenaam Lolij, Frans
Geslacht mannelijk

Families

Getrouwd Vrouw Fasgin, Anna
  Bijz.

Anna Fasgin en Frans Loly bezaten een huis in Aken, dat hun erfgenamen verkochten,
zie Media/Galerij.

  Kind.
 1. Lolij, Abraham
 2. Lolij, Susanna
 3. Lolij, NN (v)

Media

Bijzonderheden

Notariële akte Testament
Aktenummer: 138
Datum: 09-08-1667
Notaris: E. VAN RHEE
Personen:
Testateur: Susanna Lolie
Echtgenoot: wed. Passchier Antoni
Haar broers- en zusterskinderen:
Erfgenaam: Susanna Koeckert
Erfgenaam: Jacob Coeckert
Erfgenaam: Eduart de Vries
Echtgenoot: geh. met Anneken Lolie
Beroep: kistemaker
Woonplaats: Utrecht
Erfgenaam: Jacobus Lolie
Erfgenaam: Susanna Lolie
Erfgenaam: Lysbet Lolie
Bijzonderheden:
met benoeming van Eduart de Vries tot executeur
met seclusie van de momberkamer

Susanna Koeckert en Jacob Coeckert waren
kinderen van de zuster van Susanna Lolij.
Haar voornaam is niet bekend. Zij was
gehuwd met een Coeckert.

Anneken, Jacobus, Susanna en Lysbet
Lolie waren kinderen van haar broer
Abraham Lolij.

Vermoedelijk was de vader van Susanna, Abraham en hun zuster wier naam
onbekend is een immigrant uit Frankrijk of Wallonië. De familie Loly stamt naar
alle waarschijnlijkheid uit Frankrijk. In de 16e eeuw treffen we de naam aan in het
departement Pyrénées-Orientales met als hoofdstad Perpignan, in de 17e eeuw
ook in het departement Ain (aan de Franse Oostgrens, ter hoogte van Genève),
en in Namen (Namur) in Wallonië (bron: www.genealogie.com, een franstalige
website over genealogie).

De Waalse kerken in de Noordelijke Nederlanden zijn ontstaan toen protestanten
uit Wallonië hun toevlucht zochten in de Noordelijke Nederlanden, vanwege de
vervolging door de Spaanse overheersers in de 16e eeuw.
Ook in Frankrijk woedden vanaf 1562 godsdienstoorlogen. De voorouders van
onze Loly's zijn dus vermoedelijk, al of niet na een langer verblijf in Wallonië, hier
terechtgekomen. Dat heeft ze er niet van weerhouden om enige generaties lang
vast te houden aan de Franse taal, zie bijvoorbeeld Abraham Loly.

Naaste verwanten

  1. Lolij, Frans
   1. Fasgin, Anna
    1. Lolij, Susanna
    2. Lolij, NN (v)
    3. Lolij, Abraham