Tjoelker, Grietje 1 2 3 4 5

Geboortenaam Tjoelker, Grietje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 41 jaren, 11 maanden

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1867-05-22 Augustinusga, Friesland, Nederland  

Geboorteakte Achtkarspelen, 1867
Aangiftedatum 23 mei 1867, akte nr. 139
Grietje Tjoelker, geboren 22 mei 1867
Dochter van Meindert Wytzes Tjoelker,
geen beroep, en Aafke Goitzens Luimstra
Wonende te Augustinusga

-des morgens ten vier ure

1
Doop 1867-09-01 Augustinusga, Friesland, Nederland  
6
Overlijden 1909-04-22 Augustinusga, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1909
Aangiftedatum 23 april 1909, akte nr. 103
Grietje Tjoelker, overleden 22 april 1909,
41 jaar, vrouw

- en Jilles Tjoelker oud een en dertig jaren, van
beroep slager, wonende te Grijpskerk, broeder
van na te noemen overledene, welke ons
hebben verklaard, dat Grietje Tjoelker, oud een en
veertig jaren zonder beroep, geboren en wonende
te Augustinusga, dochter van Meindert Tjoelker
molenaar en Aafke Luimstra overleden, zijnde
de vader van de overledene woonachtig te
Augustinusga, des namiddags ten drie ure te
Augustinusga is overleden.

2
Begrafenis 1909-04-26 Augustinusga, Friesland, Nederland  
6

Ouders

Vader Tjoelker, Meindert
Moeder Luimstra, Aafke Gooitsens
         Tjoelker, Grietje
    Broer     Tjoelker, Goitzen
    Broer     Tjoelker, Wytze
    Broer     Tjoelker, Klaas
    Broer     Tjoelker, Jan
    Broer     Tjoelker, Jilles Meinderts
    Zus     Tjoelker, Antje
    Broer     Tjoelker, Anne

Media

Bijzonderheden

Grietje Tjoelker kreeg vier kinderen, van wie de vader onbekend was:

1. Op 3 mei 1888 kreeg Grietje een zoon Meindert Wytze Tjoelker.
Zij woonde toen te Augustinusga bij Romkje Hendriks Kooi, 57 jaar oud.

Meindert Wytze Tjoelker is op vierjarige leeftijd te Augustinusga overleden op 23 juli 1892. Zijn opa
deed de aangifte.

Gedeelte overlijdensakte:
- Meindert Wytzes Tjoelker oud zesenveertig jaren van beroep arbeider wonende te Augustinusga
en Lubbert Jakobs Boersma welke ons verklaard hebben, dat Meindert Wytze Tjoelker oud vier
jaren zonder beroep, geboren en wonende te Augustinusga, ongehuwd, zoontje van Grietje
Tjoelker, zonder beroep, wonende aldaar, zijnde buiten huwelijk geboren, op de drienentwintigsten
der maand Juli dezes jaars des namiddags ten acht ure te Augustinusga is overleden-

2. Op 21 mei 1894 kreeg Grietje een dochter Aafke Tjoelker, terwijl ze woonde te Gerkesklooster
bij Jan Reinskes Visser, 65 jaar, kuiper van beroep.
Aafke diende later op de Fraeylemaborg te Slochteren en trouwde met bakker Van der Steeg.

3. Op 14 november 1895 kreeg Grietje een zoon Meindert Wytze te Fries Stroobos ten huize van
voornoemde Jan Visser, 67 jaar, kuiper. Meindert Wytze Tjoelker leerde het slagersvak
bij zijn oom Jilles Tjoelker te Grijpskerk en was later keurmeester voor vlees. Hij trouwde met
Adriaantje Beukema, is overleden op 14 oktober 1973 te Amersfoort en begraven te Niekerk.

Uit een betrouwbare bron is bekend geworden, dat een "Jochum van Loo" de biologische vader
van Meindert Wijtze Tjoelker was.
Deze Jochum van Loo werd geboren op 18 november 1857 te Surhuizum:

Geboorteakte Achtkarspelen, 1857
Aangiftedatum 19 november 1857, blad nr. 118
Jochum van Loo, geboren 18 november 1857
Zoon van Siebren van Loo, arbeider, en Fokje Jochums van der Zaag

Jochum van Loo trouwde op 18 mei 1895 met Ebeltje Denkema
en niet met Grietje Tjoelker. Beide vrouwen waren zwanger van hem.

Huwelijksakte Achtkarspelen, 1895
Man : Jochum van Loo, oud 37 jaar, arbeider, geboren te Surhuizum
Ouders: Siebren van Loo en Fokje Jochums van der Zaag
Vrouw : Ebeltje Denkema, oud 17 jaar, geboren te Grootegast, provincie Groningen
Ouders: Hesser Denkema en Antje Westra
Datum : 18 mei 1895, akte nr. 29

Jochum van Loo is op 23 februari 1942 overleden en begraven
bij de kerk te Surhuizum

4. Op 23 maart 1899 kreeg Grietje een dochter Grietje ten huize van Jan Visser, 71 jaar, kuiper
wonende te Niezijl. Deze Grietje Tjoelker trouwde met slager Hindrik Wiersema in Noordhorn
(zie document in de Galerij) en is overleden op 26 juli 1968 en begraven te Noordhorn.

Grietje woonde een tijd lang bij Jan (Reinskes) Visser. Jan Reinskes Visser was geboren te
Akkrum in 1829, getrouwd met Heintje Klazes Kamminga in 1852. Er zijn tien kinderen bekend
en toen Grietje bij hem woonde, was zijn vrouw al overleden (1892). Hij is zelf in 1902 te
Gerkesklooster overleden (73 jaar oud).

Grietje is zelf niet getrouwd en door familie werd verteld, dat ze om een of andere reden niet
met de vader van haar kinderen kon trouwen. Na het overlijden van Grietje in 1909 zijn haar
kinderen Aafke, Meindert Wytze en Grietje (toen ongeveer 15, 14 en 10 jaar oud) naar hun
oom Jilles en tante Antje in Grijpskerk gegaan.

Grietje Tjoelker junior trouwde op 4 november 1926 te Zuidhorn met Hindrik Wiersema
uit Noordhorn (zie Galerij/Media)

Naaste verwanten

 1. Tjoelker, Meindert
  1. Luimstra, Aafke Gooitsens
   1. Tjoelker, Grietje
   2. Tjoelker, Goitzen
   3. Tjoelker, Wytze
   4. Tjoelker, Klaas
   5. Tjoelker, Jan
   6. Tjoelker, Jilles Meinderts
   7. Tjoelker, Antje
   8. Tjoelker, Anne

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Geboorteakte Achtkarspelen
 2. Overlijdensakte Achtkarspelen
 3. http://www.graftombe.nl
 4. De Tjoelkers en Tsjoele - Wytse J. Tjoelker, 1993
 5. Huwelijksakte Achtkarspelen
 6. http://www.pknaugustinusga.nl/grafAugustinusga/kerkhof-00049.htm