Fockes, Acke

Geboortenaam Fockes, Acke
Geslacht vrouwelijk

Families

Getrouwd Man Hettes, Tjeerd
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk tussen 1720 en 1731    

In 1720 is de eerste vrouw van Tjeerd Hettes,
Jetske Dooyes overleden.

In 1733 staan Tjeerd en Acke vermeld als lidmaten
te Wanswerd. In hetzelfde jaar overgeschreven naar
Ternaard, waar hun dochter Corneliske al in 1731
werd gedoopt. In 1733 werd Beitske hier gedoopt.
In 1737 verhuisden ze naar Rinsumageest.

1
Lidmaten 1733 Ternaard, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Westdongeradeel, 1733
  Man: Tjeerdt Hettes
Vrouw: Akke Fokkes
 - In 1733 ingekomen van Wanswerd
 - In 1737 vertrokken naar Rinsumageest

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Ternaard, lidmaten 1609-1695 en 1720-1850
DTB 763 blad 60

"Ledematen
Tjeerdt Hettes, Huisman
Akke Fokkes, zijn Huisvrouw
met attest. van Wanswert 1733
Vertrokken 1737 met attestatie na de Geest"

2
Lidmaten 1755 Rinsumageest, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Dantumadeel, 1755
  Man: Tjeerd Hettes van Tamminga
Vrouw: Aukje Fokkes van Hanja
 - Op 17 augustus 1755 ingekomen van Ternaard

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Rinsumageest en Sijbrandahuis, lidmaten 1663-1847
DTB 169 blad 51

3
  Kind.
 1. de Vries, Grietje Tjeerds

Naaste verwanten

  1. Fockes, Acke
   1. Hettes, Tjeerd
    1. de Vries, Grietje Tjeerds

Bronverwijzing

 1. De Tjoelkers en Tsjoele - Wytse J. Tjoelker, 1993
 2. Lidmatenboek Westdongeradeel
 3. Lidmatenboek Dantumadeel