Lieppes, Ipke

Geboortenaam Lieppes, Ipke
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1641-02-14 Oudega, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1641
Ipck Liepes
Woonplaats: Opeinde
 - Op 14 februari 1641 belijdenis
Opm. : vertrokken naar Bergum

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oudega, Nijega en Opeinde, lidmaten 1640-1697
en 1701-1743
DTB 626 blad 3

"Den 14e Februarij is het Nachtmael geholden ijn
Oldegae ende sijn de gemeijnte dies tijts
toegevoecht dese navolgende persoonen
(o.a.)
Opende
Ipck Liepes dese woont nu te bergum"

1

Ouders

Vader Liepe, Oedtses
         Lieppes, Ipke

Families

Getrouwd Man Ofkes, Gabriel
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1649    
 
Lidmaten 1649 Oudega, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1649
Man  : Gabriel Ofkes
Vrouw: Ipke Lubbes
 - Op 25 november 1649 zij ingekomen van Bergum

"Den 25e november 1649 is des heeren heijlich
Nachtmaal geholden in Oldega en sijn dae
ter tijt tot de Gemeijnte des heeren gedaan
(o.a.)
Ipke Lubbes de huijsvrouwe van Gabriel Ofkes
met attestatie van Bergum"

2
  Kind.
 1. Gabriels, Lieppe

Naaste verwanten

 1. Liepe, Oedtses
  1. Lieppes, Ipke
   1. Ofkes, Gabriel
    1. Gabriels, Lieppe

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Tietjerksteradeel
 2. Lidmatenboek Smallingerland