Liepkes, Wijmer

Geboortenaam Liepkes, Wijmer
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Suameer, Friesland, Nederland  

Wijmer Liepkes
Aangebodene Capitalen: 2
Personen: 4
Suameer

 

1
Speciekohier 1748 Suameer, Friesland, Nederland  

Speciekohier Tietjerksteradeel 1748, Suameer nr. 77, post 1

Wymer Liepkes
1748: hoofdbewoner
1751: wordt inwonend

 

2
Quotisatie 1749 Suameer, Friesland, Nederland  

Wymer Liepkes, Tietjerksteradeel
Plaats: Suameer
Omschrijving: arbeider, wint de cost
Gezin volw: 2 en kind: 4
Aanslag: 14-17-0
Verhoging: -
Vermogen: -

Bron: Tietjerksteradeel, fol. 70

 

3
Speciekohier 1751 Suameer, Friesland, Nederland  

Speciekohier Tietjerksteradeel 1751, Suameer nr. 77, post 3

Wymer Liepkes
1751: inwonend, was hoofdbewoner
1752: wordt hoofdbewoner
Opmerking: gealimenteerd

 

2
Speciekohier 1752 Suameer, Friesland, Nederland  

Speciekohier Tietjerksteradeel 1752, Suameer nr. 77, post 5

Wymer Liepkes
1752: hoofdbewoner, was inwonend
1769: naar Nijega, Sm.

Opmerking:
1753: gealimenteerd; vanaf 1754 niet meer

 

2
Speciekohier 1773 Suameer, Friesland, Nederland  

Speciekohier Tietjerksteradeel 1773, Suameer nr. 77, post 8

Wymer Liepkes
1773: hoofdbewoner
1782: overleden

 

2
Getuige 1774-02-18 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Op 18 februari 1774 was Wymer Liepkes getuige bij de doop van zijn kleindochter Gerretje, dochter van Aaltje Wiemers. Claske Rinks was vermoedelijk een zuster van Grietje Rienks, vrouw van Wymer. Misschien is het kindje Gerretje wel vernoemd naar deze Grietje.

Dochter: Gerretje
Vader: Gerlof Alders
Moeder Aaltje Wiemes
getuigen: Wiemer Lipkes en Claske Rinks
Pastor: Adrianus Becol
Doop: 18 februari 1774
Religie: Hervormd, Oude kerk

 

4
Overlijden voor 1782    
2

Ouders

Vader Annes, Liepke
Moeder Wymmers, Detje
    Broer     Liepkes, Joon
         Liepkes, Wijmer
    Zus     Liepkes, Gepke

Families

Getrouwd Vrouw Rienks, Grietje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk na 1740-06-05    

Tietjerksteradeel, huwelijken 1740
Vermelding: Attestatie afgegeven op 5 juni 1740
Man: Wymer Ljipkes afkomstig van Nijega
Vrouw: Grietje Rienks afkomstig van Suameer

huislieden te Suameer

 

5
  Kind.
 1. Wiemers, Aaltje
 2. Wiemers, Detje
 3. Tiekstra, Trijntje Wiemers
 4. Wiemers, Aukje
 5. Tiekstra, Liepke Wijmers

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep arbeider (1749)
 

Naaste verwanten

 1. Annes, Liepke
  1. Wymmers, Detje
   1. Liepkes, Wijmer
    1. Rienks, Grietje
     1. Wiemers, Aaltje
     2. Wiemers, Detje
     3. Wiemers, Aukje
     4. Tiekstra, Trijntje Wiemers
     5. Tiekstra, Liepke Wijmers
   2. Liepkes, Gepke
   3. Liepkes, Joon

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 2. Collectie Pieter Nieuwland
 3. Quotisatie 1749
 4. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude