Andries, Wytske

Geboortenaam Andries, Wytske
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden rond 52 jaren, 7 maanden, 8 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1779 Rottevalle, Friesland, Nederland  
 
Doop 1809-01-27 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1809
Man  : Klaas Brants
Vrouw: Wytske Anders
 - Op 27 januari 1809 zij gedoopt op belijdenis

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en Het Witveen,
lidmaten 1737-1850
DTB 633 blad 46

1
Overlijden 1831-08-09 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1831
Aangiftedatum 10 augustus 1831, blad nr. 21
Wytske Andries, overleden 9 augustus 1831, 52 jaar, vrouw
Weduwe van Klaas Brands Veenstra

"Wytske Andries, oud twee en vijftig Jaren,
van beroep Herbergiersche geboren te Rottevalle
onder Smallingerland en wonende te Rottevalle
in deze Grietenij, weduwe van Klaas Brands Veenstra,
dochter van Andries (de verdere naam onbekend)
en Hiltje Petrus, beide overleden in leven Landbouwers
te Rottevalle onder Smallingerland".

2

Ouders

Vader Tjeerds, Andries
Moeder Petrus, Hiltje
    Zus     van der Velde, Eelkjen Andries
    Zus     Andries, Fopkjen
         Andries, Wytske

Families

Getrouwd Man Veenstra, Klaas Brands
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1805-09-15 Witveen, Friesland, Nederland  

Smallingerland, huwelijken 1805
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 september 1805
Man : Klaas Brantjes afkomstig van Rottevalle
Vrouw : Wytske Andries afkomstig van Rottevalle
Opmerking : gehuwd te Witveen in de Doopsgezinde kerk

3
  Bijz.

Kinderen:

1. Lieppe, geboren 1806-1807, te Rottevalle

2. Hiltje, rond 1809, te Rottevalle

3. Petrus, rond juni 1811, geboren te Rottevalle

Petrus is overleden op 10 oktober 1812
op de leeftijd van 1 jaar en vier maanden,
te Rottevalle.

4. Pietje, geboren 14 november 1813 te Rottevalle,
vader Veldwagter

5. Teetske, 1 februari 1817 te Rottevalle,
vader Veldwagter

6. Sytske, 22 augustus 1824 te Rottevalle,
vader Herbergier

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep herbergiersche
 

Naaste verwanten

 1. Tjeerds, Andries
  1. Petrus, Hiltje
   1. Andries, Fopkjen
   2. van der Velde, Eelkjen Andries
   3. Andries, Wytske
    1. Veenstra, Klaas Brands

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en het Witveen
 2. Overlijdensakte Achtkarspelen
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle