Tietes, Jan

Geboortenaam Tietes, Jan
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 47 jaren, 3 maanden, 15 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1718-10-30    
 
Doop 1718-10-30    

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1718
Dopeling: Jan
Gedoopt op 30 oktober 1718 in Warns en Scharl
Kind van Tiete Jans en Aelk Sipkes

Opmerking: De dopeling is het derde kind

1
Huwelijk 1744-07-26 Warns, Friesland, Nederland Getrouwd met Sibbel Sijmens

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1744
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 juli 1744 in Warns
Man       : Jan Tittes
Vrouw     : Sibbel Sijmens afkomstig van Warns

Sibbbel was geboren in 1720:

Dopeling: Sibbel
Gedoopt op 22 september 1720 in Warns en Scharl
Kind van Sijmen Jans en niet genoemde moeder

Zij was de dochter van Symon Jans en Fouk Piers:

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 december 1717 in Warns
Man       : Symon Jans afkomstig van Warns
Vrouw     : Fouk Piers afkomstig van Warns

Kinderen van Jan Tietes en Sibbel Sijmens, gedoopt te Warns
en Scharl:

1. Eelk, gedoopt 16 april 1745

2. Sijmen, gedoopt 16 oktober 1746

3. Sijmen, geboren 4 februari 1749 in Warns,
gedoopt 9 februari 1749

4. Titte, geboren 30 november 1751 in Warns,
gedoopt 5 december 1751

5. Abe, geboren 10 maart 1754 te Warns,
gedoopt 13 maart 1754

6. Sibble, gedoopt 21 oktober 1759

Sibbel Sijmens is overleden voor 27 april 1760.
Vermoedelijk is zij overleden ten tijde van de
geboorte van haar jongste zoon, die naar haar werd vernoemd.

2 1
Quotisatie 1749 Warns, Friesland, Nederland  

Jan Tietes, Hemelumer Oldeferd
               Plaats:  Warns
         Omschrijving:  kleyne boer
           Gezin volw:  2
              Aanslag:  18-1-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Hemelumer Oldeferd, fol. 23

3
2e Huwelijk 1760-04-27 Warns, Friesland, Nederland Getrouwd met Reinsk Johannis

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1760
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 april 1760 in Warns
Man       : Jan Tittes afkomstig van Warns
Vrouw     : Reinsk Johannis afkomstig van Warns

Reinsk was geboren in 1722:

Dopeling: Reinske
Gedoopt op 26 juli 1722 in Warns en Scharl
Kind van Johannes Tierds en niet genoemde moeder

Haar ouders waren Johannes Tierks en Ans Hessels:

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 september 1713 in Warns
Man       : Johannes Tierks afkomstig van Warns
Vrouw     : Ans Hessels afkomstig van Warns

Kinderen van Jan en Reinsk, gedoopt
te Warns en Scharl:

1. Tjerk, gedoopt 25 oktober 1761

2. Tjerk, geboren 16 december 1762,
gedoopt 16 januari 1763

2 1
Ledematen 1766-02-16 Warns, Friesland, Nederland  

Ledematen tot Warns:
72- Jan Tietes - obiit
73- Reinsk Johannis
Egtelieden

4
Overlijden na 1766-02-16    
 

Ouders

Vader Jans, Tiete
Moeder Sipkes, Aelk
    Zus     Tietes, Auk
    Broer     Tietes, Sipke
         Tietes, Jan

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep kleyne boer (1749)
 

Naaste verwanten

 1. Jans, Tiete
  1. Sipkes, Aelk
   1. Tietes, Auk
   2. Tietes, Sipke
   3. Tietes, Jan

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
 3. Quotisatie 1749
 4. Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd