Gabriels, Lieppe

Geboortenaam Gabriels, Lieppe
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1675-01-31 Nijega, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1675
Lippe Gabriels
Woonplaats: Oudega
 - Op 31 januari 1675 belijdenis

"Den 31 Januarij 1675 is wederomme des H(eeren)
heilige Avontmael gehouden in Nijega en
doen(maals) de kudde van Christus toegevoecht
dese personen:
(o.a.)
Lippe Gabriels uit Oldega"

1
2e Huwelijk 1681-12-28 Oudega, Friesland, Nederland Getrouwd met Geeske Jans

Smallingerland, huwelijken 1681
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 december 1681 in Oudega
Man       : Lippe Gabriëls afkomstig van Oudega
Vrouw     : Geeske Jans afkomstig van Oudega

Kind, gedoopt te Oudega:

1. Kornelis, 8 november 1685

Geeske Jans is overleden voor 24 juni 1687.

Zoon Kornelis komt voor in het lidmatenboek
van Opsterland:

Lidmatenboek Opsterland, 1731
Man  : Kornelis Liuppes
Vrouw: Antje Jacobs
Woonplaats: Ureterp aan de vaart
 - Op 16 september 1731 lidmaat

2 3 4
3e Huwelijk 1687-06-24 Opeinde, Friesland, Nederland Getrouwd met Taab Bienses

Smallingerland, huwelijken 1687
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 juni 1687 in Opeinde
Man       : Lieppe Gabriëls afkomstig van Oudega
Vrouw     : Taab Bienses afkomstig van Zwartveen
Opmerking : hij is weduwnaar

Kind, gedoopt te Oudega:

1. Riemke, 6 mei 1688

Vorige huwelijken van Taab Bienses:

Opsterland, huwelijken 1674
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 maart 1674
Man       : Jurrien Sirks afkomstig van Kortezwaag
Vrouw     : Taab Bientses afkomstig van Kortezwaag

Opsterland, huwelijken 1683
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 april 1683
Man       : Pope Rintses afkomstig van Opeinde
Vrouw     : Taab Bientses afkomstig van Langezwaag

Dochter Riemke trouwde in 1715 met Jan Jochems:

Opsterland, huwelijken 1715
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 februari 1715 in Gorredijk
Man       : Jan Jochems afkomstig van Gorredijk
Vrouw     : Rimkjen Ljippes afkomstig van Ureterp

Lidmatenboek Opsterland, 1716
Man  : Jan Jochems
Vrouw: Rimkjen Ljippes
Woonplaats: Gorredijk
 - Op 28 februari 1716 belijdenis

"Den 28 Februar: 1716 Sijn op belijdenisse
den geloofs tot ledematen aangenomen
(o.a.)
Jan Jochems en Rimkjen Ljippes Sijn vrouw"

Opsterland, dopen, doopjaar 1716
Dopeling: Jochem
Gedoopt op 29 november 1716 in Gorredijk
Zoon van Jan Jochems en Rijmke Ljippes

2 5 3 6 4 7
Lidmaat 1692-12-04    

Lidmatenboek Opsterland, 1692
Lippe Gabriels
Woonplaats: aan de Ureterpervaart
 - Op 4 december 1692 ingekomen van Oudega
met attestatie

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
(tot 1722 ook Ureterp en
Siegerswoude), lidmaten 1685-1850
DTB 572 blad 8

4
Lidmaat 1722 Ureterp, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Opsterland, 1722
Liuppe Gabriels
Woonplaats: Ureterp
 - In 1722 lidmaat

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Ureterp en Siegerswoude, lidmaten 1722-1850
DTB 569 blad 2

4
Overlijden na 1722    
 

Ouders

Vader Ofkes, Gabriel
Moeder Lieppes, Ipke
         Gabriels, Lieppe

Families

Getrouwd Vrouw Hermens, Antje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1665-12-26 Oudega, Friesland, Nederland  

Smallingerland, huwelijken 1665
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 december 1665 in Oudega
Man : Libbe Gabriëls afkomstig van Oudega
Vrouw : Antje Hermens afkomstig van Oudega

2
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Oudega:

1. Gabriel, 23 september 1666
2. Geert, 1 april 1670
3. Ipk, 26 juni 1672
4. Antje, 15 augustus 1675

Opm:
Vermoedelijk is de moeder Antje Hermens
bij de geboorte van dit laatste kind overleden.
Wanneer de moeder bij de geboorte overleed, was
het gebruikelijk het kind naar haar te vernoemen.

  Kind.
 1. Lieppes, Gabriël
 2. Lieppes, Geert
 3. Lieppes, Ipk
 4. Lieppes, Antje

Naaste verwanten

 1. Ofkes, Gabriel
  1. Lieppes, Ipke
   1. Gabriels, Lieppe
    1. Hermens, Antje
     1. Lieppes, Gabriël
     2. Lieppes, Geert
     3. Lieppes, Ipk
     4. Lieppes, Antje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Smallingerland
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
 3. Doopboek Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
 4. Lidmatenboek Opsterland
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
 6. Trouwregister Hervormde gemeente Gorredijk
 7. Doopboek Hervormde gemeente Gorredijk