Cornelis, Aaf

Geboortenaam Cornelis, Aaf
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 69 jaren, 7 maanden, 12 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1737-12-06 Hemelum, Friesland, Nederland  
1
Doop 1737-12-08 Hemelum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1737,
doopjaar 1737
Dopeling: Aaffke
Geboren op 6 december 1737 in Hemelum,
Mirns en Bakhuizen
Gedoopt op 8 december 1737
Dochter van Cornelis Roeloffs, schoolmeester
en Grietje Minnes

1
Overlijden 1807-07-18 Hemelum, Friesland, Nederland  

Onderstaand extract komt voor in de huwelijksbijlagen
behorende bij het huwelijk van dochter Grietje Simons Bouma,
die op 21 februari 1816 trouwde met Johannes Jeltes Solkema.

"Extract uit het het Register van overledenen
en gehouden bij den gewezen Regulateur op
het regt der Successie in Hemelumer Oldephart
Noordwolde

den 18 Juli 1807 is te Hemelum overleden
Aafke Cornelis"

Hemelumer Oldeferd overlijden/begraven 1807
Overleden: Afke Cornelis
Datum    : 18 juli 1807
Plaats   : Hemelum

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf-
en Lidmaatboeken (DTBL)
Grietenij Hemelumer Oldeferd,
register van overledenen
1806-1808, Koudum 1806-1809
Inventarisnr.: 369

2a 3

Ouders

Vader Roeloffs, Cornelis
Moeder Minnes, Grietje
    Broer     Cornelis, Roelof
         Cornelis, Aaf

Families

Getrouwd Man Lieuwes, Symen
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1759-11-11 Hemelum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1759
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 november 1759 in Hemelum
Man : Simon Leewes afkomstig van Hemelum
Vrouw : Aaf Cornelis afkomstig van Hemelum

4
Belijdenis 1760-04-11 Hemelum, Friesland, Nederland  

Simon Leeuwes en Aaf Cornelis
egtelieden van Hemelum

5
Attestatie 1763-12-16 Warns, Friesland, Nederland  

Den 16 Xber 1763 sijn na attestatie van
Hemelum tot ons overgekomen
de egteluijden Sijmen Lieuwes en
Aaf Cornelis
(vertrokken na Hemelum)

6
Ledematen 1766-02-16 Warns, Friesland, Nederland  

Ledematen tot Warns:
10 - Sijmen Lieuwes
11 - Aaf Cornelis
desselvs Huisvrouw

6
  Kind.
 1. Bouma, Atje Simons
 2. Bouma, Wypk Simons

Naaste verwanten

 1. Roeloffs, Cornelis
  1. Minnes, Grietje
   1. Cornelis, Roelof
   2. Cornelis, Aaf
    1. Lieuwes, Symen
     1. Bouma, Atje Simons
     2. Bouma, Wypk Simons

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
 2. Huwelijksbijlagen Hemelumer Oldeferd
   • Datum: 1816-02-21
   • Pagina: Aktenr. 3
 3. Grietenij Hemelumer Oldeferd, register overledenen 1806-1808
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
 5. Lidmatenboek Hemelum, Bakhuizen en Mirns
 6. Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd